Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36833
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Leonavičius, Vylius;Večorskytė, Eglė
Title: Sveikatos modelio ir sveikatos nelygybės santykis visuomenės vertybių kaitos požiūriu
Other Title: The nexus between the health model and health inequalities from the perspective of the change in social values
Is part of: Kultūra ir visuomenė : socialinių tyrimų žurnalas = Culture and society : journal of social research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2018, nr. 9(2)
Extent: p. 111-130
Date: 2018
Note: Tyrimas finansuojamas pagal LMT programą „Modernybė Lietuvoje“. Tyrimo projektas „Lietuvos visuomenės modernizacija amžių sandūroje: tęstinumas ir pertrūkiai“, Nr. S-MOD-17-4
Keywords: Visuomenės sveikatos modeliai;Žmogaus plėtros teorija;Vartotojiška visuomenė;Materialistinės vertybės;Postmaterialistinės vertybės;Sveikatos vartotojas;Models of public health;Human development theory;Consumer society;Materialistic values;Postmaterialistic values;Health consumer
Abstract: Straipsnyje siekiama atskleisti, kaip, taikant žmogaus plėtros (Ronaldas Inglehartas) ir vartotojiškos visuomenės (Zygmuntas Baumanas) teorijas, galima analizuoti sveikatos priežiūros sistemoje ir visuomenėje dominuojančio sveikatos modelio poveikį individų sveikai elgsenai, kuri savo ruožtu gali paveikti sveikatos nelygybę. Moderniosios visuomenės raidos metu jau buvo identifikuoti tris sveikatos modeliai: biomedicininis, biopsichosocialinis ir postmodernusis (archisveikata). Kiekvienas modelis susijęs ne tik atitinkamomis sveikatos priežiūros sistemos paslaugomis, bet ir tampa dominuojančiu vieno ar kito moderniosios visuomenės vystymosi laikotarpio sveikatos modeliu. Inglehartas moderniąsias visuomenes tipologizuoja pagal dominuojančias materialistines ir postmaterialistines vertybes, kurios grindžia individų elgesio pirmenybes, tarp kurių gali būti ir sveikata. Baumano svarstymai apie vartotojišką visuomenę leidžia paaiškinti, kaip sveika elgsena įtraukiama į verslą ir suskaido visuomenę pagal skirtingą sveiką vartojimą
The health inequality is not only very important issue in the societies of modernity, but it also depends on the wide spectrum of social factors. Evidently, there is a direct relationship between the dominant health model in society and health inequality. The paper combines different theoretical approaches and explains this impact of health model on health-conscious behavior. The issue of the impact of the change in the health model on health inequalities in literature is analyzed from the point of view of different sciences in general and from different perspectives of sociology in particular. Largely, the subjects of research are the worse health outcomes associated with lower positions in the hierarchies of income, education and occupational status. Publications on this topic have increased considerably, beginning with the 1980s and up to the mid-1990s. Our paper discusses how the influence of value orientations to the prevailing health model of the society could be explained by different sociological perspectives and in turn how the health models influence the health-conscious behavior of different social groups. In the paper, we present the theoretical perspectives on the conception of archihealth (Nick J. Fox), theory of human development (Ronald Inglehart) and consumer society (Zygmunt Bauman) and apply them to the analysis of the impact of the changes of value orientations on the model of health-conscious behavior and health inequalities. The interaction between dominant values and health is analyzed from the perspective of “human development theory” introduced by Inglehart and his colleagues. The theory states that modern society could be divided in two value types – materialist and postmaterialist. This conception could be used to compare not only different societies, but also different social groups (age, gender and etc.) in the same society. [...]
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/36833/1/ISSN%202335-8777_2018_N_9_2.PG_111-130.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/36833
https://doi.org/10.7220/2335-8777.9.2.5
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Sociologijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas 2018, nr. 9(2)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

206
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

770
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.