Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36832
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Brazienė, Rūta
Title: Jaunimo apsirūpinimas būstu: galimybės ir problemos
Other Title: Housing provision for the youth: opportunities and problems
Is part of: Kultūra ir visuomenė : socialinių tyrimų žurnalas = Culture and society : journal of social research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2018, nr. 9(2)
Extent: p. 131-148
Date: 2018
Note: LMT finansuojamas nacionalinės mokslo programos „Gerovės visuomenė“ projektas „Jaunimo apsirūpinimas būstu: procesai, problemos ir jų sprendimo būdai Lietuvoje (JABS)“ (GER 007/17)
Keywords: Jaunimas;Apsirūpinimas būstu;Būsto politika;Gerovės valstybė;Youth;Housing provision;Housing policy;Welfare state
Abstract: Straipsnyje analizuojamos jaunimo galimybės apsirūpinti būstu. Jaunimo galimybes apsirūpinti būstu lemia daugybė socialinių ir ekonominių veiksnių, t. y. ilgesnis nei ankstesnių kartų atstovų jaunimo dalyvavimas švietimo sistemoje, užimtumo statusas darbo rinkoje, būsto nuomos ir/ar įsigijimo kainos, būsto politika jaunimo grupės atžvilgiu. Neabejotinai didelę įtaką turi ir naujausios demografinės tendencijos: mažėjantis santuokų skaičius, šeimų kūrimas ir vaikų gimdymas vėlesniame amžiuje, vis dažniau pasirenkama savanoriška bevaikystė, didėjantis nesantuokinių vaikų ir viengungių skaičius. Straipsnyje nagrinėjami jaunimo galimybes apsirūpinti būstu lemiantys veiksniai, pateikiama būsto politikos analizė skirtingų gerovės valstybės modelių kontekste, aptariama būsto politikos raida ir teisinis reglamentavimas Lietuvoje. Straipsnio empirinę bazę sudaro Europos Sąjungos pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimo (EU-SILC 2007-2016) ir Europos gyvenimo kokybės tyrimo (Eurofound 2012) duomenys. Tyrimo duomenų rezultatai atskleidė, kad geresnes galimybes apsirūpinti būstu turi socialdemokratinio gerovės valstybės modelio šalių jaunimas, o mažiausiai palankioje situacijoje yra Rytų ir Vidurio bei Pietų Europos šalių jaunimas. Šiaurės (socialdemokratinio modelio) šalyse jaunimas kur kas anksčiau palieka tėvų namus ir pradeda savarankišką gyvenimą, turi palankesnes galimybes įsigyti / išsinuomoti būstą ir tapti būsto savininkais. Lietuvoje neoliberali būsto politika iš esmės nesudaro palankių prielaidų jaunimui apsirūpinti būstu. Jaunimo apsirūpinimas būstu Lietuvoje tampa vis aktualesne socialine problema ir kartu su pažeidžiamumu darbo rinkoje skatina jaunimo emigraciją
This article aims to analyze the Lithuanian youth housing provision opportunities and problems. Youth housing is related to many socio-economic factors: housing market, conditions for young people to become real estate owners and the young persons’ status in the labor market. Moreover, the newest demographic trends (declining birth rate, declining marriage rate, voluntary childlessness and etc.) also play an important role. The paper presents an analysis of the housing policy in the context of different welfare state models, discusses the legal regulation of housing policy and analyzes the key factors determining the opportunities of the provision of youth housing. Secondary data analysis strategy is applied in the article. The main sources used in this paper include the European Union Survey on Income and Living Conditions (EU-SILC 2007-2016) and the European Quality of Life Survey (Eurofound 2012). The results of the survey data reveal that young people from countries with a social democratic welfare state model have better access to housing, therefore, they leave their parents’ homes much earlier and start an independent life. Youth in Eastern and Central as well as in Southern Europe faces major challenges in housing provision. The neoliberal housing policy does not create favorable conditions for youth housing in Lithuania. Youth housing in Lithuania has turned into an increasingly relevant social problem: together with youth vulnerability in the labor market it increases youth emigration
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/36832/1/ISSN%202335-8777_2018_N_9_2.PG_131-148.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/36832
https://doi.org/10.7220/2335-8777.9.2.6
Affiliation(s): Socialinių tyrimų centras
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas 2018, nr. 9(2)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

205
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

150
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.