Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36801
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filosofija / Philosophy (H001)
Author(s): Mažeikis, Gintautas
Title: Humanizmo idealo ir jo stabų kritika
Other Title: Criticism of the ideal and idols of humanism
Is part of: Darbai ir dienos. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2018, T. 69
Extent: p. 23-44
Date: 2018
Keywords: Humanitas;Hegelis;Hannah Arendt;Neoliberalizmas;Humanizmas;Humanitas;Hegel;Hannah Arendt;Neoliberalism;Humanism
Abstract: Straipsnyje kritiškai žvelgiama į humanizmo ideologiją, kuri skiriasi nuo religijos bei filosofijos ir kurią plėtoja institucijos, siekiančios reglamentuoti žmonių gyvenimo idealus ir prasmę. Humanizmo ideologija ir propaganda yra slepiama po institucine, populistine filantropine retorika, labdaros reginių akcijomis, manipuliaciniais politiniais kvietimais. Svarbus humanizmo ideologijos tikslas yra konstruoti autonominius ideologijos subjektus-individus, kurie savanoriškai tarnautų malonės iliuzijos reginiui. Ji esmingai skiriasi nuo antikinės bei renesanso studia humanitatis idėjos, nuo Georgo Wilhelmo Friedricho Hegelio „Studium der Humaniora“ ir nuo Hannah Arendt „Conditio Humana“ analizės, nuo įvairių kultūrinio orumo ir kūrybingumo judėjimų, kurie įgalina žmonių savigarbą, autonomiją ir kritinį mąstymą. Straipsnyje teigiama, kad šiuolaikinės filantropinio humanizmo formos yra biurokratijos klasės priemonė neoliberalizmo sąlygomis. Humanizmas yra didžiųjų korporacijų ir valstybės sąrangos socialinės inžinerijos instrumentas, kuris užgožia orumo, harmonijos ir kitų idealų reikšmę, užtikrina masių lojalumą ir neturi nieko bendra su žmogaus orumo ugdymu remiantis filosofijos, meno ir literatūros kūriniais. Humanizmo priemonių sklaida tiesiogiai prieštarauja humanitas principams ir tai paaiškina paradoksalią situaciją, kai plečiantis pasaulinei ir vietinei humanizmo retorikai vis mažiau dėmesio skiriama humanitarinėms ir kritinėms studijoms
The paper critically considers the ideology of humanism, which is different from the humanism known to religion and philosophy. The institutions that provide the narratives of this new humanism seek to regulate the lives and ideals of human beings and do so by emphasizing populist values. The ideology and propaganda of this humanism are hidden under an institutional and populist philanthropic rhetoric, spectacular actions of charity, and manipulative political invitations. The important aim of the ideology of humanism is to construct autonomous subjects-individuals who voluntarily serve in the spectacle of illusory grace. This essentially differs from the Renaissance idea of studia humanitatis, from Hegel’s "Studium der Humaniora”, from the result of analyzing Arendt’s “The Human Condition”, from various groups of cultural diversity that empower the dignity, autonomy, and critical thinking of human beings. This paper maintains that contemporary forms of philanthropic humanism are just means used by the hegemonic class of bureaucracy under the contemporary conditions of neoliberalism. Humanism is an instrument of social engineering, of collaboration between big corporations and the state to suppress the significance of dignity, harmony, and other ideals, and to win mass support. It has nothing to do with education in human dignity by philosophy, art, and literature. The spread of humanistic instrumentalities is incompatible with the principles of humanitas and helps explain the paradoxical situation when with the ever greater dominance, locally and worldwide, of humanistic rhetoric less and less attention is devoted to critical studies and the study of the humanities
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/36801/1/ISSN2335-8769_2018_N_69.PG_23-43.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/36801
https://doi.org/10.7220/2335-8769.69.2
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Darbai ir dienos / Deeds and Days 2018, nr. 69
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

184
checked on Dec 5, 2021

Download(s)

803
checked on Dec 5, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.