Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36784
Type of publication: book
Type of publication (PDB): Mokslo šaltinių ir mokslo palikimo publikacijos / Science source and science heritage publication (K4a)
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Contributor(s): Motuzas, Alfonsas
Title: Przewodnik. Droga Krzyżowa w Kalwarii Wileńskiej : materiały źródłowe
Extent: 136 p
Publishing data: Kowno : Uniwersytet Witolda Wielkiego
Date: 2018
Note: Wydanie książki zostało wsparte finansowo przez klaster naukowo-badawczy Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie „Stosunki Kościoła z państwem i społeczeństwem na Litwie (H-08-01)”
Keywords: Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelias;Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelio maldos;Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelio giesmės;Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelio giesmių melodijos;Kryžiaus kelio apvaikščiojimo apeigos;Droga Krzyżowa w Kalwarii Wileńskie;Modlitwy Drogi Krzyżowej w Kalwarii Wileńskiej;Pieśni Drogi Krzyżowej w Kalwarii Wileńskiej;Tradycje obchodzenia ścieżek Kalwarii Wileńskiej
ISBN: 9786094673344
9786094673337
Abstract: Vilniaus kalvarijų 35–ių stočių Kryžiaus kelio Vadovas – tai Lietuvos Katalikų Bažnyčios tikslinga knyga, pristatanti Kristaus kančios kelio maldas ir giesmes, jų melodijas, stočių apvaikščiojimo tvarką, apeigas, papročius bei tvarką ir taisykles. Vadovėlio sudarytojas ir parengėjas, prof. habil. dr. A. Motuzas išsikėlė tikslą – remiantis Vilniaus Kalvarijos Kryžiaus keliui anksčiau leistais šaltiniais ir leidiniais, vasaros lauko ekspedicijų medžiaga bei asmenine giesmininko ir muzikanto patirtimi, naujai į vieną leidinį sudėti redaguotus pagal dabartinės lenkų kalbos reikalavimus Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelio maldų ir giesmių tekstus, kuriuos meldžia ir gieda šventovę lankantys lenkų maldininkai. Taip pat pirmą kartą Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelio Vadovo istorijoje lenkų kalba paskelbiamos šių giesmių melodijos bei pristatomi Kryžiaus kelio apvaikščiojimo apeigos bei jų apeiginiai papročiai. Vadovėlio sudarytojas ir parengėjas tiki, kad šis Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelio Vadovas taps reikšmingas čia besilankantiems svečiams iš Lenkijos, Vilniaus arkivyskupijos lenkų ir lietuvių bendruomenių nariams, Lietuvos kunigų seminarijų profesoriams ir seminaristams, universitetų dėstytojams ir studentams, tikybos mokytojams bei katechetams ir visiems puoselėjanties Kristaus kančios kelio apvaikščiojimo praktikos dvasingumo ir pamaldumo tradiciją
The Guide Book for the Way of the Cross of Vilnius Calvary with 35 stations is a special book by the Catholic Church in Lithuania which presents the prayers and hymns of the Passion of Christ on the Way of the Cross, their melodies, the order in which the stations should be visited, the rituals, customs, practices and rules. The author of the guide book, Prof. Habil. Dr. Alfonsas Matuzas, set a goal for himself: to compile the texts of the prayers and hymns of the Way of the Cross of Vilnius Calvary that are said and sung by the Polish worshippers who visit the sanctum, editing them in accordance with the requirements of contemporary Polish language and based on the previously released sources and publications about the Way of the Cross of Vilnius Calvary, the materials from summer outdoor expeditions, and personal experience as a hymn singer and musician. Furthermore, for the first time in the history of the Guide Book for the Way of the Cross of Vilnius Calvary, the melodies of these hymns, the rituals of walking the Way of the Cross and the ceremonial customs are presented and published in the Polish language. The compiler and editor believes that this Guide Book will be of significance to visiting guests from Poland, members of the Polish and Lithuanian communities in the Archdiocese of Vilnius, professors and seminarians of Lithuanian theological seminaries, university lecturers and students, religion teachers, catechists and everyone who upholds the tradition of the spirituality and piety in the practice of walking the Way of the Cross
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/36784/1/ISBN9786094673337.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/36784
Affiliation(s): Religijos studijų katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:3. Informaciniai leidiniai ir kitos knygos / Reference and other books
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
ThumbnailISBN9786094673337.pdf8.18 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

305
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

40
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.