Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36766
Type of publication: Vertimas (knyga) / Translation (book) (V1)
Field of Science: Edukologija / Educology (S007)
Contributor(s): Mačianskienė, Nemira
Title: Virtualus mobilumas universitetinėse studijose : mokslo studija / redaktorės: Margarita Teresevičienė; Airina Volungevičienė; Estela Daukšienė; iš anglų k. į lietuvių k. vertė Nemira Mačianskienė
Extent: 131 p. : iliustr
Publishing data: Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas
Date: 2011
Note: Projektas: TeaCamp virtualus mobilumas: tyrimai, praktika, taikymas (sut. Nr. 502102-LLP-1-2009-1- LT-ERASMUS-EVC)
ISBN: 9789955126768
Abstract: Ši studija – tai Mokymosi visą gyvenimą Erasmus programos projekto TeaCamp virtualus mobilumas: tyrimai, praktika, taikymas (sut. Nr. 502102-LLP-1-2009-1- LT-ERASMUS-EVC) metu atliktų tyrimų rezultatas. Siekdami padidinti virtualų akademinio personalo mobilumą, skatinti virtualaus mobilumo tyrimus atsižvelgiant į įvairius ypatumus, išryškėjusius parengus tarpuniversitetinį studijų modulį, kurio tikslas buvo plėtoti dalyvių virtualaus mobilumo kompetencijas, projekto partneriai bendradarbiavo dvejus metus. Studijoje pateikiamos teorinės žinios ir praktinės idėjos, padėsiančios suvokti, kaip suplanuoti, parengti ir organizuoti studijų turinį virtualiojo mobilumo studijų dalykui, norint, kad studentai ir dėstytojai gautų kuo daugiau naudos mokydamiesi virtualioje daugiakultūrinėje aplinkoje. Studiją sudaro dvi dalys: teorinė dalis, kurioje pateikiama virtualaus mobilumo samprata ir įgyvendinimo komponentų (mokymo (-si) turinio, scenarijų ir įrankių) analizė bei empirinė dalis, kurioje aprašomas TeaCamp projekto virtualaus mobilumo atvejis. Pirmąją dalį – Virtualaus mobilumo fenomenas edukologiniu požiūriu – sudaro 5 skyriai: juose pateikiama teorinė virtualaus mobilumo apibrėžimų analizė (1 skyrius), virtualiam mobilumui skirto mokymo (-si) turinio planavimas ir rengimas (2 ir 3 skyriai), virtualaus mobilumo įgyvendinimui skirti mokymosi scenarijai (4 skyrius) ir virtualaus mobilumo įrankiai (5 skyrius). Skyrius rengė projekto partneriai – ekspertai. Remiantis teorine analize buvo sukurtas studijų modulis, kurį teikė tarptautinė, daugiakultūrinė dėstytojų grupė, o jį studijavo – tarptautinės studentų grupės. Analizuojant tyrimo rezultatus modulio parengimo, organizavimo aspektais, požiūrį į virtualų mobilumą ir jo pripažinimo galimybes, modulis studijoje pateikiamas kaip virtualaus mobilumo atvejis.[...]
Internet: http://www.teacamp.eu/sites/default/files/Teacamp_knyga_LT_spaudai_final.pdf
https://eltalpykla.vdu.lt/handle/1/36766
http://www.teacamp.eu/sites/default/files/Teacamp_knyga_LT_spaudai_final.pdf
Affiliation(s): Užsienio kalbų institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:1. Monografijos, studijos / Monographs, studies
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.77 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

258
checked on Oct 14, 2019

Download(s)

60
checked on Oct 14, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.