Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36704
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Takkaç Tulgar, Ayşegül
Title: The effects of a study-abroad experience on pre-service foreign language teachers’ teaching philosophies
Other Title: Studijų užsienyje įtaka ikimokyklinio ugdymo užsienio kalbų mokytojų ugdymo filosofijai
Is part of: Darnioji daugiakalbystė, 2018, nr. 12, p. 62-87
Date: 2018
Keywords: Study abroad experience;Sudijų užsienyje patirtis;Pre-service teachers;Teaching philosophy;International experience;Ikimokyklinio ugdymo mokytojai;Ugdymo filosofija;Tarptautinė patirtis
Abstract: With the globalization of the world and the ease to travel to different parts of the globe, the popularity of exchange programs for students has increased. Many students around the world apply such programs in order to have international learning experiences in which they can, besides educational purposes, meet new social and cultural values while introducing their native cultures. As study-abroad experiences have attracted attention regarding their various effects on the participants, research focusing on students participating in such programs may provide useful insight on their contributions to pre-service teachers’ teaching philosophies. Therefore, this study is intended to investigate the effects of a study-abroad experience on the way three pre-service teachers perceived the teaching profession and whether it modified their teaching philosophy. The data were collected through reflection reports and semi-structured interviews with three Turkish pre-service teachers who spent a semester in Hungary on a study-abroad experience. Content analysis was adopted for data analysis. The results revealed that the participants developed in terms of their linguistic, personal, social, cultural and educational understanding, which in turn contributed to their perceptions and conceptions of the teaching profession and caused them to adjust their teaching philosophies. In the light of these results, some suggestions are provided.
Studentų mainų programų populiarumas ženkliai išaugo dėl globalizacijos ir galimybės laisvai keliauti į skirtingas pasaulio šalis. Daugelis studentų iš viso pasaulio dalyvauja šiose programose ne tik dėl švietimo tikslų, tačiau tam kad įgytų tarptautinės mokymosi patirties, taip pat galėtų susipažinti su naujomis socialinėmis ir kultūrinėmis vertybėmis bei pristatytų savo gimtąją kultūrą. Dauguma mokslininkų analizuodami studijų užsienyje patirtis atkreipė dėmesį į skirtingą jų poveikį dalyviams, todėl studentų dalyvavusių šiose programose tyrimas gali suteikti naudingos informacijos apie šių patirčių indėlį į ikimokyklinio ugdymo užsienio kalbų mokytojų ugdymo filosofiją. Šio tyrimo tikslas yra ištirti studijų užsienyje poveikį trijų ikimokyklinio ugdymo amžiaus vaikų mokytojų profesijos suvokimui ir įtaką jų ugdymo filosofijai. Duomenys buvo renkami pusiau struktūrizuoto interviu metodu, taip pat klausantis pranešimų ir įvairių apmąstymų. Tyrimui pasirinkti trys turkų ikimokyklinio ugdymo mokytojai, kurie vieną semestrą dalyvavo studijų užsienyje programoje Vengrijoje. Empirinio tyrimo metu gauti duomenys ištirti turinio analizės metodu. Rezultatai parodė, kad dalyviai patobulino savo lingvistinį, asmeninį, socialinį, kultūrinį ir edukacinį suvokimą, kuris prisidėjo prie jų mokytojo profesijos suvokimo ir sampratos, ir paskatino pritaikyti šias žinias ugdymo filosofijoje. Atsižvelgiant į šiuos rezultatus yra pateikiami pasiūlymai.
Internet: https://doi.org/10.2478/sm-2018-0003
https://hdl.handle.net/20.500.12259/36704
Appears in Collections:Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism 2018, nr. 12

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

22
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

17
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons