Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36703
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Griggio, Lisa
Title: Linking virtual and physical mobility: a success story of a multilingual and multicultural exchange
Other Title: Virtualaus ir fizinio mobilumo susijungimas: daugiakalbių ir daugiakultūrinių mainų sėkmės istorija
Is part of: Darnioji daugiakalbystė, 2018, nr. 12, p. 88-112
Date: 2018
Keywords: European Language Label (ELL);Europos kalbų ženklas (ELL);Etandem;Multilingual;Multicultural;Virtual mobility;Physical mobility;Etandemas;Daugiakalbystė;Daugiakultūriškumas;Virtualus mobilumas;Fizinis mobilumas
Abstract: The article presents a scientific analysis of a practical application of multilingual and multicultural education at higher education, more specifically, the description of the eTandem project developed and launched by the Language Center of the University of Padua, which won the European Language Label (ELL) in December 2016. The project was selected and nominated since it provides a methodological approach and study strategies which favour multilingualism, mobility for young people and inclusiveness. The project is based on an online exchange between Italian students enrolled at the University of Padua and international students who will be coming to the University. It differs from many other telecollaboration projects in that it involves different languages, levels of language competence as well as various ways of interaction. Indeed, it implies three different ways of communication among participants: (1) one-to-one partnership in the students’ target language; (2) many-to-many interaction in Italian and/or English/French/Spanish as linguae francae on a Moodle platform and/or in a social Facebook area; (3) one-to-many multilingual interaction carried out by e-tutors in Facebook. They provide students with useful links regarding cultural events and things to do in Padua and its surroundings, as well as recent news and interesting linguistic and cultural issues related to different countries. Mobility, informality, autonomy, reciprocity, friendship, fun and multilingual community are the key words of this initiative whose objectives are aimed at developing linguistic, cultural, personal, social and digital skills in different languages, even in the less used and less taught ones.
Padujos universiteto Kalbų centro sukurtas ir vykdytas „eTandemo“ projektas 2016 m. gruodžio mėnesį laimėjo Europos kalbų ženklo (ELL) apdovanojimą. Projektas buvo išrinktas ir nominuotas dėl pateikiamo metodologinio požiūrio ir mokymosi strategijų, kurios skatina daugiakalbystę, jaunų žmonių įsitraukimą ir mobilumą. Projekto pagrindas – virtualūs mainai tarp italų studentų, studijuojančių Padujos universitete, ir tarptautinių studentų, kurie atvyks studijuoti į šį universitetą. Šis projektas skiriasi nuo daugelio kitų telekomunikacijų bendradarbiavimo projektų dėl vartojamų skirtingų kalbų, skirtingų kalbų kompetencijos lygių ir įvairių bendravimo būdų. Projekte naudojami trys skirtingi komunikacijos tarp dalyvių tipai: 1) vienas-su-vienu bendravimas studentų tiksline kalba; 2) keli-su-keliais bendravimas italų ir / arba anglų / prancūzų / ispanų kaip lingua franca kalbomis Moodle sistemoje ir / arba socialinėje Facebook erdvėje; 3) vienas-su-keliais daugiakalbis bendravimas naudojant elektroninio mokymo programas Facebook erdvėje. Studentai gali rasti naudingas nuorodas apie kultūrinius renginius ir veiklas Paduja ir jos apylinkėse, taip pat informaciją apie naujausias žinias ir įdomius lingvistinius ir kultūrinius iššūkius, susijusius su skirtingomis šalimis. Mobilumas, neformalumas, autonomija, abipusiškumas, draugystė, linksma ir daugiakalbė visuomenė yra raktiniai šios iniciatyvos žodžiai. Iniciatyvos tikslai yra vystyti lingvistinius, kultūrinius, asmeninius, socialinius ir skaitmeninius įgūdžius įvairiomis kalbomis, net ir mažiau paplitusiomis.
Internet: https://doi.org/10.2478/sm-2018-0004
https://hdl.handle.net/20.500.12259/36703
Appears in Collections:Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism 2018, nr. 12

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

20
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons