Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36702
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Lujić, Rea;Hanžić Deda, Silvija
Title: Plurilingual primary school students and their language use
Other Title: Daugiakalbiai pradinės mokyklos mokiniai ir jų kalbos vartojimas
Is part of: Darnioji daugiakalbystė, 2018, nr. 12, p. 114-129
Date: 2018
Keywords: Code-switching;Kodų kaita;Positive language transfer;Plurilingualism;Plurilingual and Pluricultural competence;Translation;Teigiamos kalbos perdavimas;Daugiakalbystė;Daugiakalbė ir daugiakultūrė kompetencija;Vertimas
Abstract: This case study examines the perspective of plurilingual primary school students on three aspects of their language use: code switching, positive language transfer and translation. In other words, the research question attempted to be answered in this paper is whether plurilingual primary school students use their communicative repertoires purposefully and strategically for their communication, acquisition, and learning of the languages. The research was conducted in a class of eighteen third-graders who attended an international primary school in Zagreb, with the average age of 9. Two questionnaires and a semi-structured interview were used to collect data about the students’ language background, their language use, and their motives for engaging in code-switching, positive language transfer, and translation. In this research, the majority of the participants reported code-switching, the use of positive language transfer and translation. The findings also suggest the students are aware of the benefits that accompany plurilingualism, and that most of the participants possess significant metalinguistic awareness regardless of their young age. To sum up, this case study brings a valuable insight into the plurilingual world of primary school children and the development of their metalinguistic awareness.
Šiame tyrime nagrinėjama daugiakalbių pradinės mokyklos mokinių perspektyva trimis jų kalbos vartojimo aspektais: kodų kaita, teigiamos kalbos perdavimu ir vertimu. Kitaip tariant, tyrime yra bandoma atsakyti į klausimą, ar daugiakalbiai pradinės mokyklos mokiniai tikslingai ir strategiškai naudoja savo komunikacinius gebėjimus kalbos komunikaciniams, įsisavinimo ir mokymosi tikslams. Tyrime dalyvavo aštuoniolika trečios klasės mokinių, kurie lankė tarptautinę pradinę mokyklą Zagrebe, o jų vidutinis amžius buvo 9 metai. Duomenys apie mokinių kalbos žinias, jos vartojimą ir motyvus, skatinančius įsitraukti į kodų kaitą (teigiamos kalbos perdavimą ir vertimą), buvo surinkti naudojant du klausimynus ir pusiau struktūrizuotą interviu. Šiame tyrime dauguma apklaustųjų teigė naudojantys kodų kaitą. Rezultatai taip pat atskleidė, kad mokiniai suvokia daugiakalbystės teikiamą naudą, ir nepaisant jauno amžiaus, dauguma apklaustųjų turi reikšmingą metalingvistinį sąmoningumą. Šis tyrimas suteikia reikšmingos informacijos apie pradinės mokyklos mokinių daugiakalbystę ir jų metalingvistinio sąmoningumo vystymą.
Internet: https://doi.org/10.2478/sm-2018-0005
https://hdl.handle.net/20.500.12259/36702
Appears in Collections:Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism 2018, nr. 12

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

17
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.