Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36701
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Akpinar, Mehmet
Title: Analysis of refugee students’ interest, attitudes and learning in social sciences lessons from the perspectives of teachers and students
Other Title: Pabėgėlių mokinių susidomėjimo, požiūrio ir mokymosi socialinių mokslų atžvilgiu analizė: mokytojų ir mokinių nuomonė
Is part of: Darnioji daugiakalbystė, 2018, nr. 12, p. 130-151
Date: 2018
Keywords: Social sciences;Socialiniai mokslai;Teacher;Refugee;Student;Turkey;Mokytojas;Pabėgėlis;Mokinys;Turkija
Abstract: The aim of this study is to examine the interest, attitudes and learning of refugee students living in Turkey towards social sciences lessons from the perspectives of both teachers and students. This phenomenological study was carried out with 20 refugee students in 10 different public schools in Trabzon province, in the 2016–2017 spring term. In addition, 13 social sciences teachers working in these schools participated in the study. The participants were chosen via the purposeful sampling method of criterion sampling. An open-ended interview form was applied in the data collection phase, and the data were analysed through content analysis. The findings revealed that the social sciences teachers had problems in communicating with refugee students due to language barriers, and they were unable to apply individualized instruction with these students due to the limitations of the curriculum. It was further established that the refugee students had a particular difficulty in learning Turkish history and culture-related topics, because they were exposed to these subjects for the first time. On the other hand, it came to light that the students performed better when social sciences teachers taught their lessons using simpler terminology, assisted with visuals. As the results of the study highlight the fact that the social sciences curriculum is too intensive to allow for individualized instruction, it is suggested that additional studies should be carried out with refugee students; moreover, refugee students may be peer-educated with the help of other refugee students who can speak Turkish.
Šio tyrimo tikslas yra ištirti Turkijoje gyvenančių pabėgėlių mokinių susidomėjimą socialiniais mokslais ir jų mokymąsi bei atskleisti mokytojų ir mokinių požiūrį į šią sritį. Šis fenomenologinis tyrimas buvo atliktas dalyvaujant 20 pabėgėlių mokinių iš 10 skirtingų valstybinių mokyklų Trabzono provincijoje 2016–2017 metų pavasario semestro metu. Trylika socialinio mokslo mokytojų, dirbančių šiose mokyklose, taip pat dalyvavo tyrime. Respondentai buvo atrinkti naudojant tikslingą kriterijų atrankos metodą. Atvirų klausimų interviu forma buvo naudojama duomenų rinkimo etape, o jų sisteminimui panaudota turinio analizė. Rezultatai atskleidė, kad socialinių mokslų mokytojai bendraudami su pabėgėliais susidūrė su bendravimo problemomis dėl kalbos barjero, ir neturėjo galimybių pritaikyti individualų mokymą dėl šios programos apribojimų. Taip pat nustatyta, kad mokiniams buvo ypač sunku mokytis turkų istorijos ir su kultūra susijusių dalykų, nes pabėgėliai pirmą kartą susidūrė su šiomis temomis. Kita vertus, paaiškėjo, kad mokinių rezultatai ženkliai pagerėjo, kai socialinių mokslų mokytojai dėstomose pamokose vartojo paprastesnius terminus, papildytus vizualiniais elementais. Kadangi tyrimo rezultatai pabrėžia, kad socialinių mokslų mokymo programa yra per daug intensyvi galimybei pritaikyti individualų mokymą, siūloma atlikti papildomus tyrimus, susijusius su pabėgėliais mokiniais. Be to, mokiniai gali būti mokomi padedant kitiems bendraamžiams pabėgėliams, kurie kalba turkiškai.
Internet: https://doi.org/10.2478/sm-2018-0006
https://hdl.handle.net/20.500.12259/36701
Appears in Collections:Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism 2018, nr. 12

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

17
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.