Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36699
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Kizińska, Anna;Botwina, Renata
Title: Incongruity of civil law terms under polish and British legal systems: a study of translation methods
Other Title: Teisės terminų neatitikmenys Lenkijos ir Didžiosios Britanijos teisinėse sistemose: vertimo metodų tyrimas
Is part of: Darnioji daugiakalbystė, 2018, nr. 12, p. 168-183
Date: 2018
Keywords: Equivalence;Lygiavertiškumas;Civil law;Incongruity;Functional equivalent;Culture-bound term;Civilinė teisė;Neatitikmenys;Funkcinis atitkmuo;Su kultūra susijęs terminas
Abstract: The present paper introduces seven Polish and British incongruent terms referring to civil law and makes an attempt to determine the translation methods applied while forming English equivalents for the Polish terms (“mienie”, “rzecz”, “nieruchomość rolna”, “część składowa”, “część składowa rzeczy”, “część składowa gruntu”, “przynależność”). The terms under analysis are the terms that appear at the very beginning of the third section of the Polish Civil Code called “Mienie” and constitute “terms” according to Sager (1990, p.19) and “legal terms” according to the division of terms by Morawski (1980, p. 187). The definitions of the Polish civil law terms are presented beginning with the definitions of a “term” and “equivalence”. The equivalents under analysis have been suggested in the IATE database and the most globally recognised forum for translators, “proz.com”. The research involves comparing the definitions of the terms and, if possible, the suggested equivalents, checking whether the equivalents appear in texts of the sources of the law of the United Kingdom. It has been concluded that the occurrence of system-bound terms as well as the phenomenon of the incongruity of terms make the process of translation extremely challenging, and it is difficult to find the single most adequate equivalent. Furthermore, the translation methods applied while forming the English equivalents have been determined.
Šis tyrimas apžvelgia septynių lenkiškų ir britiškų civilinės teisės terminų neatitikimą ir nurodo vertimo metodus, naudojamus formuluojant angliškus atitikmenis lenkiškiems terminams („mienie”, „rzecz“, „nieruchomość rolna“, „część składowa“, „część składowa rzeczy“, „część składowa gruntu“, „przynależność“). Pirmieji terminai, randami trečiajame Lenkijos civilinio kodekso skyriuje, vadinamame „Mienie“, yra analizuojami ir atitinka „terminų“ apibūdinimą pagal Sager (1990, p. 19) bei „teisinių terminų“ skirstymą pagal Morawski (1980, p. 187). Lenkiškų civilinės teisės terminų apibrėžimai yra pateikiami pradedant „termino“ ir „lygiavertiškumo“ sąvokomis. Analizuojami atitikmenys rasti IATE duomenų bazėje ir globaliai pripažintame vertėjų forume „proz.com“. Tyrimas apima terminų apibrėžimų ir, jei tai yra įmanoma, siūlomų atitikmenų palyginimą, tikrinant, ar pateikti atitikmenys yra randami teisiniuose Jungtinės Karalystės šaltinių tekstuose. Vis dėlto galima teigti, kad su sistema susijusių terminų atsiradimas, taip pat kaip ir terminų neatitikimo reiškinys, verčia susidurti su dideliais sunkumais vertimo procese ir problemomis randant vieną teisingiausią atitikmenį. Be to, buvo nustatyti vertimo metodai, taikomi formuluojant angliškus terminų atitikmenis.
Internet: https://doi.org/10.2478/sm-2018-0008
https://hdl.handle.net/20.500.12259/36699
Appears in Collections:Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism 2018, nr. 12

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

13
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

19
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons