Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36692
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Suzani, Samad Mirza
Title: Thorns and flowers of teaching English literary criticism to the speakers of Persian as a globally less widely taught language: a case of MA students of translation studies in Iran
Other Title: Anglų literatūros kritikos mokymo kalbantiems globaliai mažiau paplitusia persų kalba „spygliai ir gėlės“: magistrantūros vertimo studijų studentų Irane tyrimas
Is part of: Darnioji daugiakalbystė, 2018, nr. 12, p. 202-224
Date: 2018
Keywords: EFL context;Anglų kaip užsienio kalbos mokymo (EFL) kontekstas;Iranian graduate programs;Literary criticism;MA students;Persian;Translation studies (TS);Absolventų programos Irane;Literatūros kritika;Magistrantūros studentai;Persų kalba;Vertimo studijos
Abstract: The main aim of this study is to probe into major impediments in teaching literary criticism to the Persian speaking Iranian students of translation studies and to argue in which ways teaching literary criticism may be a successful undertaking in the educational establishments in globally less widely taught and learnt languages like Persian. For this purpose, following a mandatory literary criticism course, 35 male and 65 female graduate students from Fars and Isfahan universities were selected through convenience sampling and encouraged to fill in "record-of-work" forms, including reflection on learning strategies as well as their personal experiences and impressions. Next, to triangulate the results, fifty participants were selected to partake in semi-structured interviews, and findings were sorted and content analyzed based on Oxford’s (1990) dimensions of Strategy Inventory for Language Learning (SILL) and the tenets of grounded theory. It was revealed that there exist major defects with the current socio-pragmatic and pedagogical status of teaching literary criticism to the Iranian MA students and educational gaps are typically ascribed to the learners’ cultural conditions in Iranian EFL context. Results can hopefully provide EFL teachers with ways to recover defects in teaching literary criticism in less widely taught and learnt languages and provide learners with immediate feedback to meet cultural requirements in doing literary criticism.
Pagrindinis šio tyrimo tikslas yra ištirti svarbiausias literatūros kritikos mokymo persiškai kalbantiems iraniečiams, studijuojantiems vertimo studijų programoje, kliūtis ir nustatyti, kokiais būdais literatūros kritikos mokymas gali tapti naudinga veikla globaliai mažiau paplitusių kalbų, tokių kaip persų, ugdymo įstaigose. Šiam tikslui įgyvendinti buvo atrinkti 35 vyriškos lyties ir 65 moteriškos lyties studentai iš Farso ir Isfahano universitetų, užbaigę privalomąjį literatūros kritikos kursą. Tam buvo naudojamas patogumo atrankos metodas, pildomos darbo ataskaitos formos, taip pat apmąstymai apie mokymosi strategijas ir individualią patirtį bei įspūdžius. Be to, norint trianguliuoti rezultatus, 50 dalyvių atrinkti pokalbiui, kurio metu buvo naudojamas pusiau struktūrizuotuose interviu, o rezultatai klasifikuojami ir analizuojami naudojant turinio analizę, remiantis Oxford (1990) kalbos mokymosi strategijų tyrimo inventoriaus (SILL) aspektais ir grindžiamosios teorijos principais. Buvo nustatyti reikšmingi trūkumai, susiję su socialiniu, pragmatiniu ir pedagoginiu literatūros kritikos mokymo magistrantūros studentams Irane statusu, bei atskleista, jog ugdymo spragos dažniausiai priskiriamos besimokančiųjų kultūrinėms sąlygoms anglų, kaip užsienio kalbos mokymo (EFL), kontekste Irane. Tikėtina, kad rezultatai padės suprasti būdus, kaip anglų kalbos mokytojams panaikinti literatūros kritikos mokymo trūkumus mažiau paplitusiomis kalbomis, ir padės suteikti besimokantiesiems tiesioginį grįžtamąjį ryšį, siekiant įvykdyti kultūrinius reikalavimus literatūros kritikoje.
Internet: https://doi.org/10.2478/sm-2018-0010
https://hdl.handle.net/20.500.12259/36692
Appears in Collections:Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism 2018, nr. 12

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

19
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons