Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36537
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Anglickienė, Laimutė
Title: Etnologija
Is part of: Lituanistikos duomenų bazė: ekspertinio vertinimo analizė: apžvalga-studija [elektroninis išteklius]. Vilnius: Lietuvos mokslo taryba, 2018
Extent: p. 43-53
Date: 2018
Note: Apžvalga-studija parengta ir išleista vykdant Lietuvos mokslo tarybos projektą „Duomenų bazės Lituanistika plėtra“ (09.3.3-ESFA-V-711-01-0002) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“
Keywords: Duomenų bazė „Lituanistika“;Kokybinis vertinimas;Etnologija;Research database “Lituanistika”;Qualitative assessment;Etnology
ISBN: 9786094673207
Abstract: Vienas svarbiausių duomenų bazės „Lituanistika“ (toliau – LDB) tikslų yra kokybiškų lituanistinių mokslo darbų atranka, o esminis atrankos instrumentas yra ekspertinis vertinimas. Svarbiausias apžvalgos-studijos dalies, skirtos etnologijai, tikslas yra šios krypties lituanistikos publikacijų ekspertizių, atliktų 2012–2014 m., analizė. Apžvalgos-studijos dalies analizė padalinta į kiekybinę ir kokybinę dalis. Kiekybinėje ekspertinių vertinimų analizės dalyje apžvelgtas vertintų publikacijų pasiskirstymas pagal žanrus, šakas, publikacijos kalbą, aptartas publikacijų pasiskirstymas pagal kokybę jas grupuojant pagal balų vidurkius. LDB etnologijos publikacijų vertinimai taip pat analizuoti pagal jų balų pasiskirstymą, pagal vertinimo kriterijus (problema, aktualumas, pagrįstumas, dėstymas, naujumas) arba kur ir kokie aukščiausi balai yra gaunami, o kurie vertinimo kriterijai turi žemiausius balus ir kodėl. Dar vienas svarbus kiekybinio publikacijų vertinimo aspektas – netinkamų publikacijų analizė. Aptartos tokių publikacijų proporcijos nuo visų, esančių kryptyje, jų pasiskirstymas pagal netinkamumą dėl tematikos ir netinkamumą dėl teksto kokybės, pagal jų žanrus, publikacijos kalbas. Specifinė publikacijų grupė yra prieštaringai vertinti mokslo darbai, kai vienas ekspertas publikaciją įvertina kaip tinkamą duomenų bazei, o kitas – ne. Šios publikacijos vertintos pagal jų mastą kryptyje, jų pasiskirstymą pagal žanrus ir panašiai. Itin svarbus elementas – ekspertų komentaruose pateikti vertinimo argumentai. Kaip kiekybinis komentarų vertinimo rodiklis buvo pasirinkta vidutinė ekspertų komentarų apimtis, taip pat bandyta rasti sąsajas tarp komentarų apimties skirtumų neigiamai ir geriausiai vertintoms publikacijoms. [...]
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/36537/3/ISBN9786094673207.PG_43-53.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/36537
Affiliation(s): Kultūrų studijų katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:2. Knygų dalys / Book chapters
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

96
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

44
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.