Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36290
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Borisova, Lalka
Title: Values as a managerial tool
Other Title: Vertybės kaip valdymo įrankis
Is part of: Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, 2009, nr. 52, p. 7-19
Date: 2009
Keywords: Value-based approach;Vertybėmis grįstas požiūris;Emotional intelligence;Teamwork;Personal motivation;Trust;Hope and optimism;Tolerance;Emocinis intelektas;Komandinis darbas;Asmeninė motyvacija;Pasitikėjimas;Viltis ir optimizmas;Tolerancija
Abstract: The paper reviews the concept of value-based management. There have been analyzed managers of an organization, their personal and business characteristics, motivation, and value systems. The organization is a place where different value systems meet and the need for matching the personal and public interests is a key factor for the efficiency of managerial communication. The paper summarizes the leading value characteristics of a successful manager and analyzes their importance for the managerial decision making process.
Straipsnyje apžvelgiama vertybėmis grįsto valdymo savoka. Autorė analizuoja organizacijos vadovus, jų asmenines ir darbines savybes, motyvaciją bei vertybių sistemą. Organizacija – tai tokia vieta, kur susiduria skirtingos vertybių sistemos, todėl poreikis suderinti asmeninius ir viešus interesus yra pagrindinis veiksnys įtakojantis vadybinės komunikacijos efektyvumą. Straipsnyje reziumuojamos pagrindinės sėkmingo vadovo vertybės bei nagrinėjama jų įtaka sprendimų priėmimo procese.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36290
Appears in Collections:Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of Organizations: Systematic Research 2009, nr. 52

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

21
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

26
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.