Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36155
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Bakanauskas, Arvydas Petras;Jakutis, Andrius
Title: Customer value: determination in undefined environment
Other Title: Klientų teikiama vertė: nustatymas neapibrėžtoje erdvėje
Is part of: Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2010, T. 53
Extent: p. 7-18
Date: 2010
Keywords: Klientų vertė;Neapibrėžta aplinka;Pease ciklas;Realieji opcionai;Binominis modelis;Customer value;Undefined environment;Peace cycle;Real options;Binomic model
Abstract: Autoriai analizuoja klientų teikiamą vertę įmonei, jos tradicinius nustatymo metodus. Straipsnyje pristatomas J. Pease klientų vertės vadybos ciklas bei analizuojamas ryšys tarp trijų ciklo fazių – klientų teikiamos vertės nustatymo, tarpusavio santykių palaikymo ir santykių plėtojimo. Atlikus mokslinės literatūros analizę bei išskyrus neapibrėžtos aplinkos veiksnius, pradedamas kurti klientų teikiamos vertės nustatymo modelis, kuris gali būti panaudotas esant neapibrėžtai aplinkai
The authors are analysing customers’ given value to the supplier organization and traditional methods used for value determination. The paper presents J. Pease customer value management cycle and the connection between three phases of the cycle – determination of customers’ given value, relationships support and relationships development. Having analysed scientific literature and distinguished factors of undefined environment, the authors start creating the customers’ given value determination model, which can be applied in undefined environment
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/36155/1/ISSN2335-8750_2010_N_53.PG_7-18.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/36155
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Marketingo katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of Organizations: Systematic Research 2010, nr. 53
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.98 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

84
checked on May 1, 2021

Download(s)

44
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.