Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36050
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Botanika / Botany (N013)
Author(s): Ragažinskienė, Ona;Šeinauskienė, Erika;Saunoriūtė, Sandra
Title: Perspektyvių prieskoninių (aromatinių) augalų auginimo ir vaistinės augalinės žaliavos inovatyvios džiovinimo technologijos
Other Title: Promising spice (aromatic) plant growing and medicinal plant materials innovative drying technology
Is part of: Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas: mokslo darbai = Optimization of ornamental and garden plant assortment, technologies and environment: scientific articles. Kaunas : Kauno kolegija, 2017, Nr. 8(13)
Extent: p. 97-104
Date: 2017
Note: ISSN 2335-7282 (online)
Keywords: Salvia officinalis L;Hyssopus officinalis L;Thymus vulgaris L;Origanum vulgare L;Perilla frutescens L. Britton;Vaistažolininkystė;Prieskoniniai aromatiniai augalai;Džiovinimo technologijos;Spices and aromatic plants;Medicinal plants;Drying technology
Abstract: Tarptautinių institucijų didžiulis dėmesys skiriamas vaistinių, prieskoninių (aromatinių) augalų auginimo technologijų bei vaistinės augalinės žaliavos kokybei, saugumui ir efektyvumui bei teisinės bazės kūrimui. Lietuvoje spartus vaistažolininkystės vystymasis kelia vis didesnius reikalavimus vaistažolininkystės, kaip augalininkystės šakos, plėtrai, moksliniams tyrimams, studijoms ir žinių sklaidai. Prieskoninių (aromatinių) augalų auginimo procese yra svarbu gerai suprasti aromatinių augalų auginimo bei jų vaistinės žaliavos ruošimo technologijas. Tyrimo objektu pasirinkta paprastasis čiobrelis (Thymus vulgaris L.), vaistinis šalavijas (Salvia officinalis L.), krūminė perilė (Perilla frutescens (L.) Britton), vaistinis isopas (Hyssopus officinalis L.), paprastasis raudonėlis (Origanum vulgare L.) – perspektyvūs prieskoniniai (aromatiniai), vaistiniai augalai, kurie yra introdukuoti ir auginami Vytauto Didžiojo universiteto botanikos sodo Vaistinių ir prieskoninių (aromatinių) augalų kolekcijų sektoriuje. Darbo tikslas – pateikti botaninę charakteristiką ir įvertinti perspektyvių penkių rūšių prieskoninių (aromatinių), vaistinių augalų auginimo bei vaistinės augalinės žaliavos ruošimo technologijas
International institutions great attention paid to pharmacies spice (aromatic) cultivation technology and pharmacy plant raw material quality, safety and efficiency and the rule base. Lithuania herbal business rapid development are increasing their demands herbal business as branches of crop production, development, research, study and dissemination of knowledge. Spices (aromatic) plants growing in the process it is important to thoroughly understand the cultivation of aromatic plants and their medicinal raw materials preparation technology. The study object are selected – Salvia officinalis L., Hyssopus officinalis L., Thymus vulgaris L., Origanum vulgare L., Perilla frutescens (L.) Britton - are principal viable spice (aromatic), medicinal plants that are introduced and cultivated in Botanical Garden of Vytautas Magnus University sector of Medicinal and spice (aromatic) plants. The aim of research – evaluate five kinds of spice (aromatic), medicinal plant cultivation and medicinal plant raw material preparation technologies
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/handle/1/36050
http://www.zak.lt/wp-content/uploads/2017_97_104.pdf
Affiliation(s): Botanikos sodas
Gamtos mokslų fakultetas
Kauno kolegija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:1. Straipsniai / Articles
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.19 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

127
checked on May 1, 2021

Download(s)

54
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.