Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36034
Type of publication: Article in international databases and / or recognized publishing houses (S4);Straipsnis tarptautinėse DB ir/ar pripažintose leidyklose (S4)
Field of Science: Politic sciences (S002);Politikos mokslai (S002)
Author(s): Venckūnas, Aurimas
Title: Kūrybos visuomenės politikos modelio įgyvendinimo diskursas
Other Title: On the discourse of implementation of a creative society policy model
Is part of: Tiltai = Bridges = Brücken. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2017, nr. 3
Extent: p. 63-88
Date: 2018
Note: ISSN 2351-6569 (Online)
Keywords: Kūrybos visuomenė;Public policy process;Viešosios politikos procesas;Creative society;Contemporary society;Dabartinė visuomenė
Abstract: Aim of research is to make the model of implementation of creative society policy, showing the empirical process of public policy in Lithuania. The main method of research is a long-term (longitudinal) analysis of documents (performed in 2011–2015). Results are the model of implementation of creative society policy (the model shows how this policy can be formed and implemented in a separate country). Moreover, the following directions (determined during the preparation of the state development strategy) of formation of this policy in Lithuania were revealed: active society; solidary society; learning society. Furthermore, the following directions of implementation of this policy (through the state development strategy) in Lithuania were revealed: “quick wins” (commitment of the Government to take 10 important actions every year); systemic implementation of this strategy (through the system of strategic planning documents; as well, it is essential to have the proper institution, with the necessary powers to control the preparation and implementation of strategies in all levels); direct involvement of communities and non-governmental organizations
Atliekant tyrimą siekta sudaryti kūrybos visuomenės politikos įgyvendinimo modelį, kuris atskleidžia, kaip Lietuvoje vyksta viešosios politikos procesas. Pagrindinis tyrimo metodas – ilgalaikė dokumentų analizė (atlikta 2011–2015 metais). Rezultatai – sudarytas kūrybos visuomenės politikos įgyvendinimo modelis (remiantis juo ši politika gali būti kuriama ir įgyvendinama pavienėje šalyje). Atskleistos šios politikos Lietuvoje kūrimo kryptys (nustatytos rengiant šalies raidos strategiją): veikli, solidari, besimokanti visuomenė. Ir šios politikos Lietuvoje įgyvendinimo (įgyvendinant šalies raidos strategiją) kryptys: „greitos pergalės“ (kasmet Vyriausybė įsipareigoja įgyvendinti dešimt svarbių darbų); sisteminis strategijos įgyvendinimas (per strateginio planavimo dokumentų sistemą; be to, būtina turėti instituciją, kuri turi galių prižiūrėti visų lygmenų strategijų rengimo ir įgyvendinimo eigą); bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų tiesioginis įtraukimas
Internet: http://journals.ku.lt/index.php/tiltai/article/view/1672/pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/36034
https://hdl.handle.net/20.500.12259/36034
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
Appears in Collections:1. Straipsniai / Articles
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.86 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

74
checked on May 19, 2019

Download(s)

14
checked on May 19, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.