Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36016
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Vyšniauskas, Vidmantas
Title: Kultūriškumas sovietmečio Lietuvoje: kultūros namai ir Bažnyčia. Gižų atvejis
Other Title: Cultural identities in Soviet Lithuania: the Soviet culture house and the Church. The case of Gižai
Is part of: Lietuvos etnologija : socialinės antropologijos ir etnologijos studijos = Lithuanian ethnology: studies in social antropology and ethnology. Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 2016, [T.] 16(25)
Extent: p. 127-153
Date: 2016
Keywords: Kultūrinis gyvenimas Gižuose;Kultūros namai;Bažnyčios bendruomenė;Meno kolektyvai;Cultural life in Gižai;Gižai culture house;Parish community;Art groups
Abstract: Šiame straipsnyje keliamas klausimas, kokios kultūriškumo sampratos buvo formuojamos institucijų ir kokios realiai egzistavo Gižų gyvenvietėje sovietmečiu. Straipsnyje analizuojamos kultūros namų ir Šv. Antano Paduviečio bendruomenės, kuriose buvo puoselėjamos skirtingos kultūriškumo sampratos. Kultūros namuose egzistavo „modernaus“, „pasaulietiško“, „į ateitį susitelkusio“ ir „socializmą kuriančio žmogaus“ įvaizdis. Bažnyčios bendruomenėje stiprią įtaką darė nuo tarpukario Lietuvos laikų išlikusi pasaulėžiūra ir tradicijos, krikščioniškos vertybės. Skirtingos kultūriškumo sampratos turėjo įtakos gižiečiams apsisprendžiant, kurios bendruomenės veikloje dalyvauti. Straipsnyje aptariami veiksniai, lėmę žmonių apsisprendimą įsitraukti į šių bendruomenių veiklą. Darbe pateikta medžiaga padeda geriau suprasti sovietinėje visuomenėje egzistavusias kultūriškumo raiškas
Cultural identities that were constructed by institutions during the Soviet period and those which existed on their own in Gižai (Lithuania) are analyzed in this article. The Gižai culture house community and the St. Anthony of Padua Parish community had different notions of cultural identity. The notion of the modern, secular, future-oriented, socialism-building person was represented in the culture house. The parish community preserved inter-war period values, in which Christian morality took central place. The article shows how, based on different notions, the inhabitants of Gižai decided to which community they wanted to belong and also provides a better understanding of how they adhered to the different cultures that existed in Soviet society
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/36016/1/ISSN1392-4028_2016_V_16_25.PG_127-153.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/36016
Affiliation(s): Sociologijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:1. Straipsniai / Articles
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

116
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

525
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.