Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35987
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorRiaubienė, Arida
dc.date.accessioned2018-04-05T06:26:34Z
dc.date.available2018-04-05T06:26:34Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2351-6461
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.7220/2351-6561.23-24.3
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/35987-
dc.description.abstractXIX a. antroje pusėje prasidėjo masinė lietuvių emigracija į JAV. Didėjantys emigracijos mastai patraukė tuo metu Rytų Prūsijoje leistų periodinių leidinių dėmesį. Nagrinėjamojo laikotarpio spaudoje buvo pateikiama aktualios informacijos, susijusios su emigracija. Laikraščiuose bendradarbiavusių autorių požiūris į kalbamąjį reiškinį formavo skaitytojų nuomonę. Šiame straipsnyje nagrinėjama, kaip XIX a. antrosios pusės–XX a. pradžios Lietuvoje nelegaliai platintoje periodinėje spaudoje atsispindėjo įvairūs emigracijos reiškinio aspektai – priežastys, pasekmės, būdai emigracijai stabdyti. Nagrinėjamuoju laikotarpiu lietuviai emigravo į JAV dėl ekonominių, politinių bei moralinių priežasčių, taip pat patikėję sklandančiais gandais apie geresnį gyvenimą svetur. Analizuojant emigracijos priežastis, rašoma apie vietoves, iš kurių dažniausiai buvo emigruojama, pabrėžiama, kad emigravo ne tik valstiečiai, bet ir ūkininkai, kartais – inteligentija. Straipsnyje taip pat apžvelgiamos emigracijos pasekmės, nagrinėjami emigracijos proceso stabdymo projektai.lt_LT
dc.description.abstractThe relevant information related to emigration was provided in periodicals published in East Prussia from the end of the 19th century to the beginning of the 20th century. The attitude of the authors who wrote for these newspapers towards the phenomenon in question formed their readers’ opinion. This article examines how various aspects of the phenomenon of emigration – reasons, consequences, and ways of stopping it – were reflected in the periodical press illegally published in East Prussia from the second half of the 19th century to the beginning of the 20th. During the period in question, many Lithuanians emigrated to the U. S. for economic, political, and moral reasons, as well as having been swayed by tales of a better life abroad. While analyzing the reasons for emigration, the article surveys the localities from which the emigration most often took place; it emphasizes that those emigrating included not only landless peasants but farmers (sometimes well-educated) as well; it examines the relationship between Lithuanians and Jews in the context of emigration; and it discusses the consequences.en_US
dc.language.isolten_US
dc.relation.ispartofOIKOS: lietuvių migracijos ir diasporos studijos, 2017, nr. 1-2(23-24), p. 65-82lt_LT
dc.rightsSutarties data 2016-09-27, nr. A1612, laisvai prieinamas internetelt_LT
dc.subjectLietuvių emigracijalt_LT
dc.subjectJAVlt_LT
dc.subjectPeriodinė spaudalt_LT
dc.subjectEmigracijos priežastyslt_LT
dc.subjectEmigracijos pasekmėslt_LT
dc.subjectEmigracijos stabdymo projektailt_LT
dc.subjectEmigration by Lithuaniansen_US
dc.subjectUSAen_US
dc.subjectPeriodical pressen_US
dc.subjectReasons for emigrationen_US
dc.subjectConsequences of emigrationen_US
dc.subjectProjects toward stopping the emigrationen_US
dc.titlePožiūris į emigraciją XIX a. pabaigos–XX a. pradžios Rytų Prūsijoje leistuose periodiniuose leidiniuoselt_LT
dc.title.alternativeAttitude towards emigration in periodicals published in East Prussia from the second half of the 19th century to the beginning of the 20th centuryen_US
dc.typeStraipsnis / Article
dc.subject.udc93/94 Istorija / History
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
Appears in Collections:OIKOS: lietuvių migracijos ir diasporos studijos 2017, nr. 1-2(23-24)
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

147
checked on Dec 5, 2021

Download(s)

2,235
checked on Dec 5, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.