Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35961
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Čeponytė, Monika;Žardeckaitė-Matulaitienė, Kristina
Title: Seksualinio priekabiavimo problemos sprendimo galimybės Lietuvoje ir pasaulyje
Other Title: The prospects of solving the problem of sexual harassment in Lithuania and abroad
Is part of: Visuomenės sveikata = Public health. Vilnius : Higienos institutas, 2018, nr. 1(80)
Extent: p. 29-37
Date: 2018
Keywords: Seksualinis priekabiavimas;Seksualinio priekabiavimo atpažinimas;Seksualinio priekabiavimo prevencija;Sexual harassment;Perception of sexual harassment;Sexual harassment prevention
Abstract: Pastaruoju metu vis didesnis dėmesys Lietuvoje ir pasaulyje kreipiamas į seksualinį priekabiavimą, kaip visuomenės problemą, reikalaujančią sprendimo. Užsienio šalių tyrėjai atkreipia dėmesį ne tik į neigiamas seksualinio priekabiavimo pasekmes aukai, seksualinio priekabiavimo atpažinimo skirtumus, susijusius su seksualinio priekabiavimo situacijos ypatumais, tačiau vis daugiau dėmesio skiriama ir seksualinio priekabiavimo problemos sprendimo galimybėms įvertinti. Remiantis Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros duomenimis (2014) Lietuvoje, kaip ir kitose šalyse, su seksualinio priekabiavimo problema susiduria daugiau kaip 30 proc. moterų, vis dėlto mūsų šalyje pasigendama ne tik tyrimų šioje srityje, bet ir efektyvių priemonių, galinčių užkirsti kelią seksualiniam priekabiavimui. Šio darbo tikslas – atlikti literatūros apžvalgą ir įvertinti su seksualinio priekabiavimo suvokimu susijusius veiksnius bei galimas seksualinio priekabiavimo problemos sprendimo galimybes. Pagrindinis atliktos apžvalgos metodas – mokslinės literatūros anglų ir lietuvių kalbomis paieška ir analizė, naudojantis įvairių elektroninių duomenų bazių paieškos sistemomis. Literatūros apžvalga parodė, kad gebėjimas atpažinti seksualinio priekabiavimo situacijas susijęs su įvairiais seksualinio priekabiavimo situacijų ypatumais, tokiais kaip aukos ir priekabiautojo statusų skirtumas bei lytis, taip pat situacijos vertintojo lytis ir socialinis statusas. Remiantis literatūros apžvalga galima teigti, kad seksualinio priekabiavimo prevencinės programos gali būti veiksmingos gerinant seksualinio priekabiavimo situacijų atpažinimą ir didinant jautrumą šiai temai, vis dėlto Lietuvoje pasigendama seksualinio priekabiavimo problemos sprendimo priemonių, kurios galėtų papildyti seksualinio priekabiavimo kontrolės funkciją atliekančius įstatymus
Recently, increasing attention in Lithuania and around the world has been focused on sexual harassment as a public problem requiring a solution. For a while the researchers have been focusing not only on the negative effects of sexual harassment or differences in the recognition of sexual harassment, but more and more attention is also being paid to assessing the potential for solving the problem of sexual harassment. According to the European Union Agency for Fundamental Rights (2014), in Lithuania, as well as in other countries, more than 30 percent of women experience sexual harassment, however this topic is not sufficiently studied and effective measures that can prevent sexual harassment are still missing in Lithuania. The aim of this literature review is to assess and evaluate the factors associated with perception of sexual harassment and possible solutions to the problem of sexual harassment. To reach this goal, the method of scientific publications search was used. Using the keywords of this review, the search was conducted on Lithuanian and English online databases. The literature review has shown that the ability to identify sexual harassment situations is linked to different aspects of sexual harassment situations, such as gender or status differences of victim and harasser, as well as gender and social status of bystander. Moreover, it is possible to conclude that preventive programs for sexual harassment can be effective in improving the recognition of sexual harassment situations and increasing sensitivity to the topic of sexual harassment, however in Lithuania there is still a lack of such practices, complementing the laws that prohibit sexual harassment, which continue to play a major preventive role
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/35961/1/ISSN1392-2696_2018_N_1_80.PG_29-37.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/35961
Affiliation(s): Psichologijos katedra
Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:1. Straipsniai / Articles
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.09 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

224
checked on May 1, 2021

Download(s)

246
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.