Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35924
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Šadauskas, Marius;Teresevičienė, Margarita;Pranckutė, Danutė
Title: Challenges of digitizing and adapting learning material for virtual mobility studies in higher education. Case study
Other Title: Mokymo medžiagos adaptavimo ir skaitmenizavimo iššūkiai virtualiam mobilumui. Atvejo analizė
Is part of: Role of higher education institutions in society: challenges, tendencies and perspectives [elektroninis išteklius] = Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje : iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos. Alytus : Alytaus kolegija, 2017, Nr. 1(6)
Extent: p. 247-253
Date: 2017
Keywords: Virtualus mobilumas;Mokymo medžiagos skaitmenizavimas;Distancinis mokymas;Nuotolinis mokymas(-is);E-mokymasis;Virtual mobility;Learning material digitization;Distance learning;Online learning;E-learning
Abstract: Nuotolinis mokymas kiekvienais metais atlieka vis didesnį vaidmenį aukštąjame moksle. Aukštosios mokyklos norėdamos sulaukti daugiau užsienio studentų turėtų derinti virtualų mobilumą, kaip alternatyvą fiziniam mobilumui, derinti su institucijoje vykdomomis nuotolinėmis studijomis. Šio straipsnio tikslas yra apibrėžti iššūkius su kuriais susiduria dėstytojai skaitmenizuodami ir adaptuodami mokomąją medžiagą skirtą virtualaus mobilumo studijų dalykų rengimui. Straipsnyje aptariami iššūkiai susiję su: parama virtualaus mobilumo kursų kurimui, iššūkiai susiję su mokymo rezultatų formavimu ir mokymo organizavimo metodų, skirtų virtualaus mobilumo studijų dalykui, pasirinkimu bei naudojimu. Straipsnyje aprašyta 19-os tarptautinių dėstytojų, kurie sukurė 6 virtualaus mobilumo studijų dalykus, atvejo analizė. Ši analizė parodė, kad dauguma dėstytojų susiduria su techniniais bei administraciniais iššūkiais skaitmenizuojant ir kuriant mokomąją medžiagą taip pat susiduria su iššūkiais susijusiais su mokymosi rezultatų nustatymu bei jų nuoseklumu
Online learning is taking bigger part in higher education studies each year. Virtual mobility as a solution for physical mobility should go together with university online studies if it wants to receive foreign students. The aim of this research is to define challenges which teachers face while digitizing and adapting learning material for virtual mobility studies in higher education. In this paper, challenges related to the support for virtual mobility course development and challenges related to curriculum learning outcomes and learning organization methods used in virtual mobility curriculum are analyzed. A case study of 19 international teachers who developed 6 virtual mobility courses was carried out. The study revealed that most of the teachers have challenges in digitizing and designing virtual mobility curriculum, finding the ways for measuring learning outcomes and ensuring consistency of learning outcomes
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/handle/1/35924
http://alytauskolegija.lt/wp-content/uploads/2017/08/2017_konferencijos_leidinys.pdf
Affiliation(s): Edukologijos tyrimų institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:1. Straipsniai / Articles
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.71 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

126
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

43
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.