Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35878
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Slaoui, Souad;Belghiti, Karima
Title: Promoting gender equality in Moroccan educational institutions: reality or illusion?
Other Title: Lyčių lygybė Maroko švietimo institucijose: realybė ar iliuzija?
Is part of: Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas, 2018, nr. 9(1), p. 31-49
Date: 2018
Keywords: Deconstruction of gender stereotypes;Gender equality;Higher education;Identities;Lyčių stereotipų dekonstravimas;Lyčių lygybė;Aukštasis mokslas;Tapatybės
Abstract: The paper seeks to investigate the extent to which the reproduction of gender inequalities in educational institutions shapes Moroccan students’ identities through the intersection between gender stereotypes in the textbooks, manuals and media and the reproduction of traditional gender roles within family and society as a whole. By so doing, the paper argues that despite the fact that Moroccan universities have made good initiatives as far as the culture of gender equality is concerned by introducing gender studies course at the university level, the traditional gender roles seem to be still reproduced. The study particularly explains why a radical change from the pre-schooling to the schooling and the family institution to the higher education is important in shaping gender identities of Moroccan university students. It demonstrates that to promote the gender equality culture among students all stakeholders (policy makers, the family, media, educational institutions, etc.) should collaborate in order to reform the curriculum so as to deconstruct the stereotypes generated in the media and textbooks.
Šiuo straipsniu siekiama išanalizuoti, kaip lyčių nelygybių reprodukavimas švietimo institucijose formuoja marokiečių studentų tapatybes, kokią įtaką joms daro lyčių stereotipai, atpažįstami vadovėliuose, žinynuose, žiniasklaidoje, ir lyčių vaidmenys šeimoje bei visuomenėje. Pasak autorių, nors Maroko universitetuose jau galima įžvelgti teigiamų iniciatyvų, susijusių su lyčių lygybe (pvz., organizuojami lyčių studijų kursai), ten vis dar vyrauja tradiciniai lyčių vaidmenys. Straipsnyje paaiškinama, kodėl būtina iš esmės kitaip formuoti Maroko universitetų studentų lyčių tapatybes, jiems pereinant nuo pradinio išsilavinimo prie aukštojo mokslo. Skatinant lyčių lygybę tarp studentų, visos suinteresuotosios šalys (politiką formuojantys asmenys, šeima, žiniasklaida, švietimo institucijos etc.) turėtų bendradarbiauti, siekdamos reformuoti mokymosi planus ir dekonstruoti stereotipus, paplitusius žiniasklaidoje bei vadovėliuose.
Internet: https://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.9.1.2
https://hdl.handle.net/20.500.12259/35878
Appears in Collections:Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas 2018, nr. 9(1)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

50
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

207
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.