Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35815
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Čeičytė, Jolita;Petraitė, Monika
Title: Self-organisation perspective to responsible innovation in industry
Other Title: Saviorganizacijos perspektyva atsakingosioms inovacijoms industrijoje
Is part of: Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, 2017, nr. 78, p. 21-32
Date: 2017
Keywords: Responsible innovation;Self-organisation;Complexity;Industry;Atsakingosios inovacijos;Saviorganizacija;Kompleksiškumas;Industrija
Abstract: Based on scientific literature analysis, the article examines the complex nature of the responsible innovation concept and provides the conceptual integration of a self-organisation perspective into the concept of responsible innovation within industry. Self-organisation characteristics are presented and argued as useful constructs for a better understanding of responsible innovation processes.
Remiantis moksline literatūros analize, straipsnyje siekiama apžvelgti kompleksišką atsakingųjų inovacijų sampratą, pristatyti saviorganizacijos sampratą ir pagrindinius komponentus bei konceptualiai pagrįsti saviorganizacijos perspektyvos taikymą atsakingosioms inovacijoms industrijoje nagrinėti.
Internet: https://dx.doi.org/10.1515/mosr-2017-0013
https://hdl.handle.net/20.500.12259/35815
Appears in Collections:Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of Organizations: Systematic Research 2017, nr. 78

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

62
checked on Dec 9, 2019

Download(s)

72
checked on Dec 9, 2019

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons