Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35800
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Vveinhardt, Jolita;Banikonytė, Justina
Title: Managerial solutions that increase the effect of group synergy and reduce social loafing
Other Title: Vadybiniai sprendimai grupinės sinergijos efektui didinti, mažinant socialinį dykinėjimą
Is part of: Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai = Management of organizations: systematic research. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2017, T. 78
Extent: p. 109-129
Date: 2017
Keywords: Socialinis dykinėjimas;Darbas grupėse;Grupės sinergija;Vadybiniai sprendimai;Social loafing;Group work;Group synergy;Managerial solutions
Abstract: Socialinio dykinėjimo organizacijoje mažinimas ir grupės sinergijos didinimas yra neatsiejami žmogiškųjų išteklių valdymo uždaviniai, keliantys aukštus reikalavimus vadybinių sprendimų kokybei. Šio tyrimo tikslas – suformuoti vadybinius sprendimus grupinės sinergijos efektui didinti mažinant socialinio dykinėjimo paplitimo mastą. Straipsnyje atlikta socialinio dykinėjimo reiškinio sampratos analizė, išskiriant esminius demotyvatorius organizacijų darbo grupėse. Taip pat išanalizuotos socialinio dykinėjimo reiškinio atsiradimo ir egzistavimo priežastys, sujungiant jas į grupes. Aptarti organizacijos darbuotojų įsitikinimai ir elgsenos, lemiančios socialinio dykinėjimo reiškinio atsiradimą ir (arba) slopinimą. Atliktos mokslinės literatūros lyginamosios, sisteminės loginės analizės bei empirinio tyrimo rezultatų pagrindu suformuoti vadybiniai sprendimai pateikiami naudojant modeliavimo metodą
Reduction of social loafing in the organization and increase of group synergy are integral objectives of human resource management, setting high requirements to the quality of managerial solutions. The purpose of this research is to develop managerial solutions that increase the effect of group synergy and reduce the spread of social loafing. The article analyses the concept of the social loafing phenomenon distinguishing the essential demotivators in work groups of organizations. The reasons of occurrence and existence of social loafing are analysed as well, differentiating them into groups. The authors also discuss beliefs and behaviour of employees in organizations that lead to the emergence and (or) suppression of the social loafing phenomenon. Based on a comparative and systemic logical analysis of scientific literature, as well as the results of empirical research, there are developed managerial solutions using the modelling method
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/35800/1/ISSN2335-8750_2017_N_78.PG_109-129.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/35800
https://doi.org/10.1515/mosr-2017-0008
Affiliation(s): Vadybos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of Organizations: Systematic Research 2017, nr. 78
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

110
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

48
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons