Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35693
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Lukoševičiūtė, Justė;Šmigelskas, Kastytis
Title: Type D personality in cardiovascular patients and general population: prevalence and retrospective perception of stability
Other Title: Asmenybės D tipas tarp kardiologinių pacientų ir bendrojoje populiacijoje: paplitimas ir retrospektyvusis stabilumo suvokimas
Is part of: International journal of psychology: a biopsychosocial approach, 2016, [Vol.] 19, p. 41-60
Date: 2017
Keywords: Negative affectivity;Neigiamas emocingumas;Social inhibition;Lifestyle;Subjective health;Health psychology;Socialinis varžymasis;Gyvensena;Subjektyvi sveikata;Sveikatos psichologija
Abstract: Background and purpose. Type D personality is characterized by negative affectivity and social inhibition. This personality construct is linked to cardiovascular diseases and is considered as stable. However, there has been little research on prevalence in non-clinical samples and on stability of this construct. The main aim of this study was to evaluate the prevalence and retrospective perception of stability of Type D personality in patients and general population. Methods. This was a cross-sectional study with a sample from general population (n=304) and cardiovascular patients (n=154). Type D was evaluated using DS14 questionnaire. Respondents were asked to assess their personal characteristics at the moment and how they felt 5 years ago. Items about health condition, lifestyle and sociodemographic characteristics were also included into questionnaire. Results. Type D personality was similarly prevalent in both study groups – 33.1% in cardiovascular patients and 35.9% in general population (p =.561). The prevalence of Type D based on retrospective assessment: during the last 5 years increased by 8.4% points in patients (p =.015) and by 0.4% points in comparison group (p =.472). In addition, Type D personality was associated with less healthy lifestyle in both study groups (p<.05) and also with a worse perceived health in comparison group (p<.001). Conclusions. Type D personality is similarly prevalent in general population and cardiovascular patients. However, this construct is considered as less stable among the patients. Type D personality was associated with less healthy lifestyle and in part with worse perceived health.
Problema. Asmenybės D tipu apibūdinami žmonės, kurie pasižymi neigiamu afektu ir socialiniu varžymusi. Šis asmenybės konstruktas siejamas su širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis ir laikomas pastoviu, nors tyrimų, vertinančių asmenybės D tipą neklinikinėse imtyse ir jo pastovumą, yra mažai. Pagrindinis šio tyrimo tikslas – įvertinti asmenybės D tipo paplitimą ir retrospektyviai įvertinti jo pastovumą tarp pacientų ir bendrojoje populiacijoje. Metodika. Vienmomentis tyrimas, kuriame dalyvavo 154 pacientai, sergantys širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis, ir 304 lyginamosios grupės dalyviai. Asmenybės D tipas vertintas naudojant DS14 klausimyną, prašant respondentų įvertinti asmenybės savybes dabar ir kaip jautė prieš penkerius metus. Anketą taip pat sudarė klausimai apie sveikatos būklę, gyvenseną, socialines ir demografines charakteristikas. Rezultatai. Asmenybės D tipas abiejose tyrimo grupėse buvo paplitęs panašiai – 33,1 proc. tarp pacientų ir 35,9 proc. bendrojoje populiacijoje (p = 0,561). Vertinant D tipo pastovumą retrospektyviai, paaiškėjo, kad šio asmenybės tipo paplitimas per penkerius metus padidėjo 8,4 proc. punkto pacientų grupėje (p = 0,015) ir 0,4 proc. punkto lyginamojoje grupėje (p = 0,472). Asmenybės D tipas taip pat buvo susijęs su mažiau sveika gyvensena abiejose tyrimo grupėse (p < 0,05), o lyginamojoje grupėje – ir su prastesne subjektyviai vertinama sveikata (p < 0,001). Išvados. Asmenybės D tipas tarp širdies ir kraujagyslių sistemos ligų pacientų ir bendrojoje populiacijoje yra paplitęs panašiai, tačiau šis reiškinys pacientų suvokiamas kaip mažiau stabilus. D tipas taip susijęs su mažiau sveika gyvensena ir iš dalies su prastesniu subjektyvios sveikatos įvertinimu.
Internet: https://dx.doi.org/10.7220/2345-024X.20.3
https://hdl.handle.net/20.500.12259/35693
Appears in Collections:International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach / Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris 2017, [vol.] 20

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

56
checked on Aug 16, 2019

Download(s)

42
checked on Aug 16, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.