Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35607
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Eidukevičiūtė, Julija;Večkienė, Nijolė
Title: Efforts of inclusive practices for parents in children day care centers: when child fails to attend the school
Is part of: Tiltai = Bridges = Brücken. Klaipėda : Klaipėdos universitetas, 2017, nr. 1
Extent: p. 1-11
Date: 2017
Note: ISSN 2351-6569 (Online)
Keywords: Vaikystė;Įgalinimas;Socialinis darbas;Childhood;Empowerment;Social work
Abstract: Šiame straipsnyje analizuojamos socialinių darbuotojų, dirbančių vaikų dienos centruose, pastangos plėtoti vaiko mokymąsi įgalinančią praktiką kartu su šeima. Šiuolaikinė mokymosi visą gyvenimą paradigma skatina aktyvų, sąmoningą tėvų dalyvavimą vaikų mokymosi procese. Jis apsunkinamas, jei šeima išgyvena socialinę atskirtį dėl skurdo, visuomenėje nepriimtino gyvenimo būdo. Praktinių situacijų stebėjimas ir tyrimų rezultatai atskleidė, kad siekiant padėti atskirtį išgyvenančiai šeimai būtinas socialinių profesijų atstovų, įgyvendinančių vaiko gerovės programas, ir šeimos bendradarbiavimas, kurio vis dar stinga. Straipsnyje siekiama atskleisti, kaip socialiniai darbuotojai konstruoja pagalbą tėvams, siekdami kartu su jais padėti vaikui įveikti mokykloje patiriamus sunkumus. Pristatomi kokybinio hermeneutinio tyrimo rezultatai. Tyrimas atskleidė, kad transformacijų procese socialiniai darbuotojai keičia savo profesinę laikyseną. Tačiau jų teikiamos pagalbos šeimai turinys, perimtas iš praeities ir nulemtas istorinio konteksto, išlieka nepakitęs. Tyrimo dalyviams – socialiniams darbuotojams – sunku dalintis atsakomybe su vaiku nesirūpinančiais tėvais, nes praeityje, tarybiniu laikotarpiu, vaikai ugdyti švietimo institucijose, t. y. už šeimos ribų
In this article the efforts of social workers to promote inclusive practices in children day care centres is analysed. Changes in education based on life-long learning culture require active and conscious participation of parents in child’s education process. However, this participation becomes overburden if family is socially excluded because of the deviant lifestyle or poverty. Indeed, practical observations together with results of the studies reveal that the collaboration between social professions, which aim to implement child welfare and parents is insufficient. In order to help these families children day care centres were established. The aim of the article is to reveal how social workers construct professional help with parents on the purpose to help overcoming child’s issues at school. The study is based on hermeneutical methodology. During Soviet period development of child’s skills belonged to the educational institutions outside the family. Research participants still struggles for the ownership of these developments, pushing neglectful parents aside. The research revealed that within transformation process social workers adapts the forms of professional posture, however, the content of their performance is inherited from the past experiences and historical development
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/handle/1/35607
https://doi.org/10.15181/tbb.v76i1.1510
Affiliation(s): Socialinio darbo katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:1. Straipsniai / Articles
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

79
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

58
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.