Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35567
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Stončius, Justas
Title: Antisemitizmo raida sovietinėje Lietuvoje 1948–1953 metais
Other Title: Anti-Semitic trends in Soviet Lithuania from 1948 to 1953
Is part of: Darbai ir dienos, 2017, nr. 68, p. 41-67
Date: 2017
Keywords: Antikosmopolitinė kampanija;Antisionizmas;„Gydytojų kenkėjų“ byla;„Imperializmas“;Sovietinė propaganda;Lietuvos SSR;Laikraštis „Tiesa“;Anti-cosmopolitan campaign;Anti-Zionism;The Doctors’ plot;Imperialism;Soviet propaganda;Lithuanian SSR;Newspaper “Tiesa”
Abstract: Antikosmopolitinė kampanija; Antisionizmas; „Gydytojų kenkėjų“ byla; „Imperializmas“; Sovietinė propaganda; Lietuvos SSR; Laikraštis „Tiesa“ Anti-cosmopolitan campaign; Anti-Zionism; The Doctors’ plot; Imperialism; Soviet propaganda; Lithuanian SSR; Newspaper “Tiesa” Straipsnyje, remiantis komunistiniu dienraščiu „Tiesa“ ir žydų atsiminimais, analizuojama antisemitizmo raida sovietinėje Lietuvoje 1948–1953 metais. Sovietų Sąjungoje priešiškumas žydams kurstytas valstybiniu lygmeniu, tačiau pasižymėjo skirtingais mastais periferinėse respublikose. Tad šioje studijoje siekiama išnagrinėti spaudoje kurstytų kampanijų prieš „kosmopolitizmą“ bei „gydytojus kenkėjus“ konstravimo ypatybes Lietuvos SSR ir atskleisti žydų patirtis sovietinės propagandos kurtame antisemitiniame diskurse. Straipsnyje verifikuojama tezė, kad propagandistai pasitelkė antisemitizmą ne tiek dėl intereso nukreipti SSRS piliečių frustracines nuotaikas ir nepasitenkinimą sovietiniu režimu, kiek dėl siekio įtvirtinti nuostatą, jog kovojant su „priešais“ neišvengiamai tenka susigyventi su sisteminėmis represijomis kai kurių visuomenės grupių atžvilgiu.
The article provides an analysis of anti-Semitic trends in the Lithuanian SSR in the period 1948–1953 based on the communist newspaper „Tiesa“ and reminiscences of Jews. Hostility towards Jews was instigated at a state level in the Soviet Union, yet it manifested itself differently in peripheral republics. Therefore this study attempts to analyze the development of campaigns against “cosmopolitanism” and “doctors-saboteurs” in Lithuanian SSR and to reveal Jewish experiences in the anti-Semitic discourse built by the Soviet propaganda. The following thesis is verified: propagandists employed anti-Semitism not so much to divert frustrations and dissatisfaction of the USSR citizens with the Soviet regime but rather to promote the assumption that the struggle against “enemies” inevitably requires reconciliation with systematic repressions targeted at certain groups within society.
Internet: http://dx.doi.org/10.7220/2335-8769.68.2
https://hdl.handle.net/20.500.12259/35567
Appears in Collections:Darbai ir dienos / Deeds and Days 2017, nr. 68

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

78
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

339
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.