Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35564
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Sirutavičius, Vladas
Title: Istoriko pamąstymai apie Greimo tautinio komunizmo interpretacijas
Other Title: A historian’s reflections on Greimas’s interpretations of national communism
Is part of: Darbai ir dienos, 2017, nr. 68, p. 129-144
Date: 2017
Keywords: Socializmas / komunizmas;Tautinis / nacionalinis komunizmas;Komunistinis vietininkiškumas;Sovietų Lietuva;Sovietų Sąjunga;Socialism/communism;National communism;Communist localism;Soviet Lithuania;Soviet Union
Abstract: Straipsnyje aptariama Algirdo Juliaus Greimo tautinio komunizmo samprata. Ji suformuluota tekste, kuris buvo parašytas dar praeito šimtmečio šeštajame dešimtmetyje, tačiau publikuotas tik 1991 metais. Tai buvo pirmas tekstas lietuvių kalba, kuriame analizuojamos tautinio komunizmo fenomenas. Greimo manymu, „internacionalinis komunizmas“ neišvengiamai tampa „tautiniu“. O postalininė liberalizacija Sovietų Sąjungoje formuoja prielaidas tautiniam komunizmui. Todėl neišvengiamas yra ir „lietuviškas komunizmas“. Antroje straipsnio dalyje analizuojama lietuviško komunistinio vietininkiškumo politinė, kultūrinė bei socialinė-ekonominė raiška. Aptariami pavyzdžiai gerai iliustruoja lietuviško komunizmo galimybes bei ribotumus
This article discusses Algirdas Julius Greimas’s conception of national communism, a conception formulated in a text written in the 1950s but published only in 1991. This was the first text written in Lithuanian that analyzed the phenomenon of national communism. In Greimas’s view “international communism” inevitably becomes “national”. And it was the post-Stalinist liberalization that created conditions for the appearance of national communism in the Soviet Union. Thus “Lithuanian communism” too was inevitable. The second part of this paper analyzes the way Lithuanian communist localism expressed itself politically, culturally, and socioeconomically. The cases discussed illustrate well the possibilities and limitations of Lithuanian communism.
Internet: http://dx.doi.org/10.7220/2335-8769.68.5
https://hdl.handle.net/20.500.12259/35564
Appears in Collections:Darbai ir dienos / Deeds and Days 2017, nr. 68

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

273
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.