Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35563
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Balandis, Egidijus
Title: Greimas žurnale „Darbas“
Other Title: Greimas and the journal "Darbas"
Is part of: Darbai ir dienos. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2017, T. 68
Extent: p. 145-161
Date: 2017
Note: ISSN 2335-8769 (internetinis)
Keywords: Greimas, Algirdas Julius;Socialdemokratai;JAV lietuvių spauda;Išeivijos lietuviai;Žurnalas „Darbas“;Algirdas Julius Greimas;Lithuanian diaspora;Social democrats;Lithuanian- American press;Journal "Darbas"
Abstract: Straipsnyje siekiama panagrinėti, kaip Algirdas Julius Greimas bendradarbiavo JAV lietuvių socialdemokratinės krypties žurnale „Darbas“, kurį JAV lietuvių darbininkų draugija leido 1947–1960 m. Nors žurnalas ėjo nuo 1947 m., Greimas į jį rašyti pradėjo tik 1956 m. Iš surinktos medžiagos matyti, kad tam jį greičiausiai paskatino 1954 m. įkurta „Demokratinio darbo talka“, telkusi jaunesnės kartos kairiųjų pažiūrų pokario emigrantus, kurių nemaža dalis iki tol priklausė „Šviesos“ sambūriui. Greimui buvo priimtinos organizacijos puoselėtos idėjos, vertybės, nuostatos okupuotos Lietuvos klausimu. Pamažu jis tapo svarbiausiu žurnalo bendradarbiu, turėjusiu nuolatinę skiltį. Jis palaikė glaudžius ryšius su redakcija, nesibaimino jos ir „Darbo“ bendradarbių kritikuoti dėl jų nepasitikėjimo socializmu, neryžtingumo gryninant savo pasaulėžiūrinį veidą, atsisakymo analizuoti įvairius įvykius ir reiškinius socialistiniu požiūriu. Greimas savo straipsniuose nevengė istorinių bei kitokių temų. Kartais susidaro įspūdis, jog jis nebūtinai nuosekliai reiškė savo pažiūras, bet užsiėmė nestipria minčių inžinerija ir siekė prisidėti prie leidinio ideologinio nuoseklumo
This article aims to reveal the story of collaboration between Algirdas Julius Greimas (1917–1992) and the Lithuanian-American Social Democratic journal Darbas (published from 1947 to 1960 by the Lithuanian Labor Association in the USA). Although this periodical had been published since 1947 it was in 1956 when Greimas wrote his first article for Darbas. He was probably encouraged by the Demokratinio Darbo Talka, an organization established in 1954 by a younger generation of left-wing intellectuals who had formerly belonged to the liberal Šviesa movement. Greimas agreed with their goals, their values, and their attitudes towards relations between the Lithuanian diaspora and Soviet-occupied Lithuania. Gradually he became one of the most important writers and had his own column. He was not only writing for the journal, but he was also putting a lot of effort into shaping the ideological stance of this periodical while not being afraid to criticize the editorial board or other writers for their lack of confidence in Socialism and for their inability to analyze the world from the Socialist point of view. While writing his own texts on history and other issues Greimas was trying to set a proper example of doing that. It sometimes even looks as if he was using a kind of soft mind-engineering instead of expressing his real opinion
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/35563/1/ISSN2335-8769_2017_N_68.PG_145-161.pdf
https://eltalpykla.vdu.lt/handle/1/35563
http://dx.doi.org/10.7220/2335-8769.68.6
Affiliation(s): Istorijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Darbai ir dienos / Deeds and Days 2017, nr. 68
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

107
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

99
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.