Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35528
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Vasiliauskaitė, Aušra
Title: Vyskupas Teofilius Matulionis – kapelionas martyrium bendruomenėje
Other Title: Bishop Teofilius Matulionis – chaplain in the Martyrium community
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2017, T. 64 (92)
Extent: p. 21-39
Date: 2017
Note: e-ISSN 2335-8785
Keywords: Palaimintasis arkivyskupas;Matulionis Teofilius;Kapelionas;Kauno seserų benediktinių vienuolynas;Bishop;Matulionis Teofilius;Chaplain;Benedictine Sisters Monastery of Kaunas
Abstract: Palaimintasis arkivyskupas Teofilius Matulionis buvo Dievo Žmogus (pagal Gal 2, 20) daug nusipelnęs Katalikų Bažnyčiai bei Lietuvos visuomenei. Straipsnyje plačiau pristatoma dar viena nenagrinėta jo biografijos detalė – kapelionavimas Kauno seserų benediktinių vienuolyne. Įvertinami nuopelnai seserų benediktinių dvasiniam gyvenimui taip pabrėžiant tuo metu išgyventą bendruomenės aukso amžių, kuomet vysk. Teofilius Matulionis tarnavo ir gyveno vienuolyne. Atliekant tyrimą pasinaudota nepublikuotais archyviniais šaltiniais ir seserų rankraščiais, saugomais benediktinių archyve
The Blessed Archbishop Teofilius Matulionis was a man of God (cf. Gal 2:20) who worked a lot for the Catholic Church and Lithuanian society. The article presents a further unreported biographical detail – chaplaintion at the Benedictine Sisters Monastery of Kaunas. The merits for the Benedictine spiritual life of sisters are evaluated, emphasizing the life of the community at the time of the golden age when Bishop Teofilius Matulionis served and lived in the monastery. The study used unpublished archival sources and manuscripts of the Sisters stored in the Benedictine Archives
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/35528/1/ISSN2335-8785_2017_N_64_92.PG_21-39.pdf
https://eltalpykla.vdu.lt/handle/1/35528
http://dx.doi.org/10.7220/2335-8785.64(92).2
Affiliation(s): Teologijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2017, nr. 64(92)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

138
checked on Dec 5, 2021

Download(s)

98
checked on Dec 5, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.