Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35527
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Lukaševičius, Artūras;Motiejūnienė, Gabrielė
Title: Tikėjimo paveldo (fidei depositum) samprata po Vatikano II Susirinkimo
Other Title: The concept of the deposit of faith (fidei depositum) after the Second Vatican Council
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2017, T. 64 (92)
Extent: p. 41-51
Date: 2017
Note: e-ISSN 2335-8785
Keywords: Tikėjimo paveldas;Šventasis Raštas;Šventoji Tradicija;Katalikų Bažnyčios;Deposit of Faith;Sacred Scripture;Sacred Tradition;Catechism of the Catholic Church
Abstract: Katalikų Bažnyčia ieško sielovados būdų, įgalinančių pasiekti šiuolaikinį žmogų įvairiose sudėtingose ir nevienareikšmėse jo gyvenimo situacijose. Vykdant šią misiją, tikėjimo paveldo perdavimo efektyvumo klausimas išlieka tarp pačių opiausių sielovados problemų. Straipsnyje dėmesys sutelkiamas į tikėjimo paveldo sampratą Katalikų Bažnyčios dokumentuose po Vatikano II susirinkimo
The Catholic Church today is looking for new ways and methods of pastoral work. Her task is to approach modern man in very complex and ambiguous situations of his or her life. One of the most pressing problems in this mission is to present the deposit of faith in a pastorally effective way. The present article concentrates on the concept of the deposit of faith in the documents of the Catholic Church after Second Vatican Council
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/35527
https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/35527/1/ISSN2335-8785_2017_N_64_92.PG_41-51.pdf
https://eltalpykla.vdu.lt/handle/1/35527
http://dx.doi.org/10.7220/2335-8785.64(92).3
Affiliation(s): Katalikų teologijos fakultetas
Religijos studijų katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2017, nr. 64(92)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.71 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

100
checked on Aug 17, 2019

Download(s)

22
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.