Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35379
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Çelik, Rasit
Title: Quality and diversity: reconsidering John Dewey and some fundamental problems of teacher training system in Turkey
Other Title: Kokybė ir įvairovė: esminės Turkijos mokytojų rengimo sistemos problemos John Dewey rekomendacijų kontekste
Is part of: Darnioji daugiakalbystė, 2017, nr. 11, p. 54-71
Date: 2017
Keywords: Teacher education;John Dewey;Democracy and education;Quality;Diversity;Turkish education;Mokytojų rengimas;Demokratija ir švietimas;Kokybė;Įvairovė;Turkijos švietimas
Abstract: John Dewey has had significant influence on the education system of the Republic of Turkey, especially during the early periods of the Republic. He provided his recommendations, among others, on the training of teachers in Turkey in his Report and Recommendation upon Turkish Education and contributed to the development of teacher education system in Turkey. Although Turkey has a relatively long history of teacher education, the system has suffered from some fundamental issues for decades. In this regard, by focusing on the concepts of quality and diversity, this work examines the relevance of Dewey’s ideas as provided in his report and presented in his seminal book “Democracy and Education” to some historical problems of the system. It ultimately aims at providing a wider perspective on some contemporary problems of the teacher training system by framing an understanding of a competent teacher while focusing on the concepts of pluralistic democracy, multiculturalism, and multilingualism.
John Dewey įtaka Turkijos Respublikos švietimo sistemai yra itin reikšminga, ypač ankstyvame Respublikos gyvavimo laikotarpyje. Ataskaitoje ir rekomendacijose apie Turkijos švietimą jis pateikė pasiūlymus apie mokytojų ugdymo proceso tobulinimą. Kadangi Turkijos mokytojų rengimo istorija gana ilga, sistemą dešimtmečiais veikė esminės problemos. Šiame darbe, akcentuojant kokybės ir įvairovės sąvokas, nagrinėjama Dewey idėjų, pateiktų jo ataskaitoje bei knygoje „Demokratija ir švietimas“, svarba tam tikroms istorinėms švietimo sistemos problemoms. Straipsnyje siekiama pateikti platesnę šiuolaikinių mokytojų rengimo sistemos problemų perspektyvą, apibrėžiant kompetentingo mokytojo sąvoką ir nagrinėjant pluralistinės demokratijos, daugiakultūriškumo bei daugiakalbystės koncepcijas.
Internet: http://dx.doi.org/10.1515/sm-2017-0013
https://eltalpykla.vdu.lt/1/35379
https://hdl.handle.net/20.500.12259/35379
Appears in Collections:Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism 2017, nr. 11

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

19
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

17
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons