Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35378
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Antonchuk, Daniela
Title: Bilingualism and access to the Spanish language by Russian-Romanian bilinguals
Other Title: Dvikalbystė ir trečioji kalba: rusų – rumunų kalbų individų santykis su ispanų kalba
Is part of: Darnioji daugiakalbystė, 2017, nr. 11, p. 74-104
Date: 2017
Keywords: Bilingualism;Multilingualism;Psycholinguistics;Third language;Language acquisition;Russian-Romanian bilingualism;Dvikalbystė;Daugiakalbystė;Psicholingvistika;Trečioji kalba;Kalbos išmokimas;Rusų – rumunų kalbų dvikalbystė
Abstract: Bilingualism is a complex process involving a variety of characteristics, among which we can distinguish a particular system of a language, as well as the ability to use it in communication. Apart from the mere fact of acquiring the knowledge of a second language, bilingualism also implies the development of specific linguistic structuring and brain functioning different from those of a monolingual individual. This fact is crucial at the time of comprehension and, consequently, learning of a third language and this is why it has been studied by analysing the understanding ability of bilingual informants to refer to a third language without the prior learning of this language and the comparison of the results with those obtained for monolingual individuals presenting each language. Thus, the hypothesis involved considers individuals presenting bilingualism between two different language families (on the example of Russian-Romanian bilingualism) manifesting better understanding of a language from one of the language families they speak natively (on the example of the Spanish language) in comparison with monolingual people presenting one of the languages considered in bilingual individuals (i.e. Russian and Romanian monolinguals). This difference between bilingual and monolingual people in the access to a third language mainly involves the difference in the way of thinking and analysing the acquired linguistic data, resulting in a more effective capacity for understanding. The specification of brain organization and the analysis of linguistic data are due to the creation of specific psycholinguistic strategies by the bilingual individual.
Dvikalbystė – tai sudėtingas procesas, kuriam būdingos tokios charakteristikos: konkreti kalbos sistema ir gebėjimas ją vartoti komunikacijos procese. Be antrosios kalbos išmokimo fakto, dvikalbystė taip pat reiškia konkrečios lingvistinės struktūros vystymąsi bei smegenų veiklą, kuri skiriasi nuo vienakalbių individų. Šis faktas yra lemiamas trečiosios kalbos suvokimo ir mokymosi procese, todėl yra nagrinėjamas, analizuojant tų dvikalbių tiriamųjų santykį su trečiąja kalba, kurie anksčiau nesimokė trečiosios kalbos, gautus rezultatus lyginant su vienakalbių atskiros kalbos atstovų rezultatais. Pateikiama hipotezė yra grindžiama individų, atstovaujančių dvikalbystei tarp dviejų skirtingų kalbinių šeimų (rusų-rumunų dvikalbystės pavyzdys) ir demonstruojančių geresnį mokėjimą tos kalbos, kuri yra jų gimtųjų kalbų šeimų grupėje (ispanų kalbos pavyzdys), lyginimu su vienakalbiais individais (t. y., rusų ir rumunų kalbų vienakalbiais). Šis dvikalbių ir vienakalbių individų skirtumas trečiosios kalbos kontekste labiausiai yra susijęs su skirtingu mąstymu, įgytų kalbinių duomenų analize ir atitinkamai efektyvesniu pajėgumu suprasti. Mąstymo organizavimo išskirtinumas ir lingvistinių duomenų analizė yra konkrečių dvikalbio individo psicholingvistinių strategijų kūrimo rezultatas.
Internet: http://dx.doi.org/10.1515/sm-2017-0014
https://eltalpykla.vdu.lt/1/35378
https://hdl.handle.net/20.500.12259/35378
Appears in Collections:Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism 2017, nr. 11

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

100
checked on Jan 5, 2020

Download(s)

100
checked on Jan 5, 2020

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons