Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35374
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Smirnova, Oksana;Rackevičienė, Sigita
Title: The EU English terms including the word “market” and their French and Lithuanian equivalents
Other Title: ES angliškų terminų, kurių pagrindinis dėmuo „rinka“, analizė ir gretinimas su ekvivalentais prancūzų ir lietuvių kalbose
Is part of: Darnioji daugiakalbystė, 2017, nr. 11, p. 179-193
Date: 2017
Keywords: The EU’s terminology database IATE;Economic terms;Contrastive analysis;Semantics;Formal structure;Term synonymy;ES terminų bazė IATE;Ekonomikos terminai;Gretinamoji analizė;Semantika;Formalioji struktūra;Terminų sinonimija
Abstract: Translation of terminology is an essential factor and often a challenging task in the translation of legal acts. Various databases are available to facilitate the translation process and ensure its quality. The main inter-institutional terminology database of the European Union is IATE (“Inter Active Terminology for Europe”). The aim of the paper is to conduct a contrastive analysis of a group of English, French and Lithuanian economic terms based on the information provided in IATE. The object chosen for the research is the English, Lithuanian and French multi-word terms including the word market. In total, 266 terms were collected from IATE: 90 English terms and their equivalents in French and Lithuanian. The paper presents a classification of the terms into semantic categories according to various aspects of markets (object of the market, place of the market, duration of the market availability, degree and nature of competition among the market participants, production stage of the items offered in the market, etc.), compares the formal structure of the English terms and their French and Lithuanian equivalents and reveals the tendencies of term formation in the investigated languages. Finally, the paper discusses the problem of synonymy of the terms and the data provided in the term entries of IATE.
Straipsnyje analizuojami ir gretinami anglų, prancūzų ir lietuvių kalbų ekonomikos daugiažodžiai terminai, kurių pagrindinis dėmuo yra žodis rinka. Iš viso tyrimui atrinkti 266 terminai trimis kalbomis iš Europos Sąjungos terminų bazės IATE (angl. Inter-Active Terminology for Europe). Straipsnyje pateikiama semantinė terminų klasifikacija, gretinama formalioji trijų kalbų terminų struktūra, aptariama sinonimijos problema. Tyrimas rodo, kad daugiažodžiai terminai, kurių pagrindinis dėmuo yra žodis rinka, nusako įvairias rinkos rūšis, klasifikuojamas pagal rinkos objektą, vietą, trukmę, rinkos dalyvių konkurencines sąlygas, parduodamo produkto gamybos etapus ir kt. Formaliosios sandaros analizė atskleidė, kad anglų ir prancūzų kalbų terminai neretai yra trumpesni už lietuviškus terminus. Angliški ir prancūziški terminai susideda iš dviejų dėmenų, tuo tarpu nemažai lietuvių kalbos terminų turi tris ir daugiau dėmenų. Tai rodo, kad anglų ir prancūzų terminų kūrėjai pirmenybę teikia termino trumpumo ir vartosenos patogumo kriterijams, o lietuvių kalbos terminų kūrėjams svarbiausias yra termino tikslumo kriterijus. Tyrimo metu aptikta nemažai terminų sinonimų, dažnai ta pati sąvoka nusakoma skirtingais terminais. IATE terminų bazės sudarytojai klasifikuoja sinoniminius terminus pagal jų tinkamumą ES dokumentams. Sinonimija apsunkina terminų suvokimą ir vartoseną, todėl būtina tokius terminus standartizuoti.
Internet: ttp://dx.doi.org/10.1515/sm-2017-0018
https://eltalpykla.vdu.lt/1/35374
https://hdl.handle.net/20.500.12259/35374
Appears in Collections:Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism 2017, nr. 11

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

308
checked on Jan 16, 2021

Download(s)

274
checked on Jan 16, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons