Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35372
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Karimnia, Amin;Jafari, Fatemeh Mohammad
Title: Critical EPS textbook evaluation: the case of visual arts textbook
Other Title: Kritiškas specialybės anglų kalbos vadovėlio vertinimas: vaizduojamojo meno vadovėlio atvejis
Is part of: Darnioji daugiakalbystė, 2017, nr. 11, p. 219-236
Date: 2017
Keywords: ESP;Textbook evaluation;Visual arts;SAMT;Specialybės anglų kalba;Vadovėlio vertinimas;Vaizduojamasis menas
Abstract: Since textbooks are one of the integral components of the learning process, their evaluation is important to improve their correspondence to the learners’ needs and goals. Particularly, in societies in which English is used as a foreign language, ESP textbooks play a crucial role in developing students’ skills of English in job-related situations. The present paper discusses the quality of ESP textbooks by performing a case study of an English for Specific Purposes (ESP) textbook “English for the students of Visual Arts (Painting, Graphics, & Sculpture)” developed and published by SAMT as the pioneer in developing ESP textbooks in Iranian academic setting. The study tries to investigate the overall suitability and pedagogical value of the ESP textbook and the features which make it distinguishable among its global counterparts. The study was carried out by drawing on a model proposed by McDonough and Shaw (2003), with an intention to evaluate the present quality of the Visual Arts ESP textbook critically. Both visual and content-based aspects of the book were thoroughly evaluated to identify their general pedagogical value by using the method of qualitative descriptive analysis. In that way, the Visual Arts textbook was analysed on the basis of the framework and guidelines suggested in the available checklist. In addition, semi structured interviews with graduate students, English instructors, subject-specific instructors, and experts in Visual Arts Courses such as Painting were performed to clarify their opinions about the need for ESP and to analyze their perceptions of English language in general and English for special purposes in particular. The findings of the present study have revealed that there is a fundamental necessity for revision and development of future ESP textbooks in Iranian context. Moreover, the findings imply that traditional materials and frameworks are not responsive to students’ needs and genre knowledge in majors of the Visual Arts.
Vadovėliai yra viena iš mokomosios aplinkos sudedamųjų dalių, todėl jų vertinimas yra svarbus, siekiant pagerinti jų atitiktį besimokančiųjų poreikiams ir tikslams. Specialybės anglų kalbos vadovėliai vaidina lemiamą vaidmenį, ugdant studentų kalbinius gebėjimus būsimai profesinei veiklai, ypač tose visuomenėse, kur anglų kalba yra užsienio kalba. Straipsnyje vertinamas specialybės anglų kalbos vadovėlis „Anglų kalba vaizduojamojo meno studentams (tapyba, grafika ir skulptūra)“, kurį parengė ir išleido SAMT – specialybės anglų kalbos vadovėlių kūrimo pradininkas akademiniame Irano kontekste. Tyrime nagrinėjamas bendras minėto vadovėlio tinkamumas, pedagoginė vertė, jo skiriamieji bruožai, lyginant su pasauliniais atitikmenimis. Tyrimo procese buvo remiamasi McDonough and Shaw (2003) modeliu, siekiant kritiškai įvertinti vaizduojamojo meno specialybės anglų kalbos vadovėlį. Tyrėjai nuosekliai įvertino vadovėlių vaizdinius ir turinio aspektus. Vertinant vaizduojamojo meno vadovėlį, buvo taikoma kokybinė aprašomoji analizė, remiantis turimame sąraše pateiktais metmenimis ir nuorodomis. Taip pat buvo vykdomi pusiau struktūruoti interviu su studentais, anglų kalbos dėstytojais, specialybės dalykų dėstytojais ir vaizduojamojo meno ekspertais, siekiant išsiaiškinti specialybės anglų kalbos poreikį bei jų bendrosios anglų kalbos suvokimą. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad yra nemažai prielaidų tiek esamo vadovėlio redakcijai, tiek ir būsimų šio tipo vadovėlių kūrimui Irano kontekste. Paaiškėjo, kad tradicinė medžiaga ir metmenys neatitinka studentų poreikių ir žanro žinių tolesnėse vaizduojamojo meno studijose.
Internet: http://dx.doi.org/10.1515/sm-2017-0020
https://eltalpykla.vdu.lt/1/35372
https://hdl.handle.net/20.500.12259/35372
Appears in Collections:Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism 2017, nr. 11

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

15
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

16
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons