Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35328
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Aleksandravičius, Povilas
Title: Autoritetas politikoje: Tomo Akviniečio politinės antropologijos metafizinis principas
Other Title: The authority in politics: the metaphysical principle of political anthropology by Thomas Aquinas
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas, 2017, nr. 63(91), p. 33-48
Date: 2017
Keywords: Autoritetas;Politika;Tomas Akvinietis;Tikrovė;Sąmonė;Bendrasis gėris;Laisvė;Authority;Politics;Thomas Aquinas;Reality;Consciousness;Common good;Freedom
Abstract: Straipsnyje tiriamas Tomo Akviniečio politinės filosofijos metafizinis principas, kurį geriausiai atskleisti padeda autoriteto sąvoka. Šį principą sudaro intencionalus žmogaus sąmonės ryšys su Dievo kuriamu pasauliu, t. y. tikrove kaip tokia. Glaustai perteikus Tomo Akviniečio politikos sampratą analizuojama, kokią autoritetų hierarchiją politikoje lemia šis principas bei pagal kokį modelį šie autoritetai organizuoja valstybę. Didelis dėmesys skiriamas pačiai autoriteto sąvokai bei jos transformacijai žydiškoje-krikščioniškoje terpėje. Nagrinėjamos bendrojo gėrio ir žmogaus prigimties sąvokos, politinės valdžios teisėtumo kriterijus, individo laisvės ir jos santykio su politiniu autoritetu problema. Straipsnyje Tomo Akviniečio politinės filosofijos principai yra priešinami moderniųjų laikų politinės filosofijos prielaidoms.
The article describes the metaphysical principle of Thomas Aquinas’ political philosophy, which most adequately translates into the concept of authority. This principle involves the intentional rapport between the human consciousness and the world as created by God, i.e. with the reality per se. Following the concise familiarization with the Thomas Aquinas’ concept of politics, the article sets out the details on how this metaphysical principle helps creating a certain political hierarchy of authorities and how these authorities organize the state. The notion itself of authority and its transformation in the Jewish-Christian context are analysed in particular, as well as the notions of common good and human nature, the criterion of the political power legitimacy, the problem of the relation between the individual freedom and the political authority. The article contrasts the principles of Thomas Aquinas’ political philosophy with the assumptions of political philosophy of the modern times.
Internet: http://dx.doi.org/10.7220/2335-8785.63(91).2
https://eltalpykla.vdu.lt/1/35328
https://hdl.handle.net/20.500.12259/35328
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2017, nr. 63(91)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

100
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

335
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.