Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35318
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Dryžaitė, Ieva
Title: Prekariatas: vienos klasės požymių visuma ar visus persmelkianti patirtis?
Other Title: The prekariat: a sum of one-class features or allpervading contemporary experience?
Is part of: Kultūra ir visuomenė : socialinių tyrimų žurnalas = Culture and society : journal of social research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2017, nr. 8(1)
Extent: p. 73-100
Date: 2017
Note: ISSN 2335-8777 (online)
Keywords: Prekariatas;Socialinė klasė;Moderni visuomenė;Neoliberalizmas;Socialinis nesaugumas;Precariat;Social class;Modern society;Neoliberalism;Social insecurity
Abstract: Prekariatas yra daugialypis, nepaliaujamai kintantis fenomenas, todėl jį konceptualizuoti ir tyrinėti empiriškai ypač sudėtinga. Remiantis įvairiomis teorinėmis perspektyvomis šiame straipsnyje analizuojama prekariato samprata. Straipsnis susideda iš prielaidų, sąlygojusių prekariato atsiradimą, apžvalgos, prekariato koncepto konstravimo analizės, prekariato sampratos kritikos ir galimybių panaudoti šią sąvoką kaip analitinį įrankį tiriant moderniąją visuomenę ir kintamą individų sąryšį su darbu aprašymo. Autorė teigia, kad šiuolaikinėje visuomenėje ekonominis aktyvumas yra viena iš svarbiausių individų veiklų, padedanti suderinti asmeninius, profesinius, socialinius, psichologinius interesus ir bent iš dalies įprasminti kasdienybę. Taigi darbas asmeniui laikytinas kertine veikla, nuo kurios daugiausia priklauso kitos gyvenimo sritys. Tačiau gilinantis į kintamas darbo sąlygas, labiausiai pasireiškiančias lanksčiais, mažiau formalizuotais darbo santykiais ir atitinkamai dėl to mažėjančiomis darbo jėgos galimybėmis gauti socialines garantijas, straipsnyje išryškinamas kintamas individo ryšys su pasirinktu darbu. Straipsnyje keliamas esminis klausimas: ar modernioje visuomenėje galima kalbėti apie naująją klasę – prekariatą, ir išskirti šiai žmonių grupei būdingą požymių visumą, ar vis dėlto reikėtų diskutuoti prekaritetą, būsenas ir patirtį, persmelkiančią visą moderniąją visuomenę?
Because its complexity and changeability the concept of precariat is difficult to conceptualize and investigate empirically. In this article, the author attempts to define and analyze the precariat by using various theoretical approaches. She describes premises that stimulated the rise of this concept and features that define it. In contemporary society, economic activity is thought of as one of the most important individual activities, because it ensures their possibility to reconcile personal, economic, social and psychological interests and makes their lives meaningful. From this point of view, an occupation is one of the most important activities related to other social spheres. However, the change in work conditions expressed by flexible, less formalized market relationships and growing social insecurity and the decrease in work based social guarantees and support networks affect individuals’ relationship to their work. The idea of work as the main condition that enables people to satisfy their needs become questionable because of the growing army of “working poor” or precarious workers who demonstrate that the occupation could not always ensure better quality of life. With regard to all these ideas, the author attempts to answer the question whether it is possible to talk about the precariat as a new social class or we should rather discuss precarity as an all-encompassing experience lived by many social strata in contemporary society
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/35318/4/ISSN2335-8777_2017_N_8_1.PG_73-100.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/35318
http://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.8.1.4
Affiliation(s): Sociologijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas 2017, nr. 8(1)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

291
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

89
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.