Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35285
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Lach, Arkadiusz
Title: Effective investigation of crime and the European „ne bis in idem“ principle
Other Title: Efektyvus nusikaltimo tyrimas ir Europos principas „ne bis in idem“
Is part of: Teisės apžvalga, 2017, nr. 2(16), p. 5-16
Date: 2017
Keywords: Ne bis in idem;Convention implementing the Schengen Agreement;Mutual recognition;European law;Konvencija dėl Šengeno susitarimo;Abipusis pripažinimas;Europos teisė
Abstract: The judgment of the Court of Justice of 21 December 2016 in the Kossowski case (C – 486/14) introduced a partly new interpretation of article 54 of the Convention Implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 and perception of the ne bis in idem principle in the EU generally. According to the judgment, the ne bis in idem principle is not to be applied to final decisions of the authorities in the member states if the criminal investigation of the case was not detailed. In the article, the author analyses the above mentioned judgment and the earlier judgments of the Court of Justice interpreting article 54 of the Convention Implementing the Schengen Agreement. The approach of the Court taken in the Kossowski case is criticised in the light of the mutual recognition principle and the Polish regulations giving the possibility of reopening the case. The departure of the Court from an analysis of res iudicata on the base of national legislation may cause serious consequences, undermining mutual trust between the member states and decreasing the effectiveness of European cooperation in criminal matters. The potential “side effects” of the judgment prevail over its potential value in certain circumstances. Despite the criticism of the judgment, the author tries to interpret the term “detailed investigation”, referring to the concept of effective investigation, created by the European Court of Human Rights. The concepts of “detailed investigation” and “effective investigation” are not the same, but some useful guidelines could be drawn from the jurisprudence of the European Court of Human Rights.
Teisingumo teismo 2016 gruodžio 21 dienos nutarime Kossowski byloje (C - 486/14) buvo priimta dalinai nauja 1985 Birželio 14 Šengeno Konvencijos sutarties 54 straipsnio interpretacija ir ne bis in idem principo bendras suvokimas ES. Pagal nutartį, ne bis in idem principas neturėtų būti pritaikomas galutiniams sprendimas valstybėse narėse, jei baudžiamasis tyrimas nebuvo detalus. Šiame straipsnyje autorius analizuoja šią ir ankstesnes nutartis, kuriose Teisingumo teismas interpretuoja Šengeno Konvencijos sutarties 54 straipsnį. Teismo požiūris Kossowski byloje yra kritikuojamas atsižvelgiant į abipusio pripažinimo principą ir Lenkijos teisinį reglamentavimą, suteikiant galimybę atnaujinti bylą. Teismo nuokrypis nuo res iudicata analizės, pagrindžiant nacionaliniais teisės aktais, gali sukelti rimtas pasekmes, kenkti tarpusavio pasitikėjimui tarp valstybių narių, sumažinti Europos bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose efektyvumą. Galimas sprendimo „šalutinis poveikis“ tam tikrose situacijose nugali potencialią sprendimo vertę. Nepaisant nutarties kritikos, autorius interpretuoja "detalaus tyrimo" sąvoką remdamasis efektyvaus tyrimo koncepcija, kurią sukūrė Europos Žmogaus Teisių Teismas. Nors detalaus tyrimo ir efektyvaus tyrimo koncepcijos nėra tapačios, vadovaujantis Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija galima parengti kai kurias naudingas gaires.
Internet: http://dx.doi.org/10.7220/2029-4239.16.1
https://eltalpykla.vdu.lt/1/35285
https://hdl.handle.net/20.500.12259/35285
Appears in Collections:Teisės apžvalga / Law Review 2017, nr. 2(16)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

81
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

137
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.