Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35281
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorŠibkovas, Olegas-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2017-09-22T07:31:25Z-
dc.date.available2017-09-22T07:31:25Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.issn20294239-
dc.identifier.otherVDU02-000021516-
dc.identifier.urihttps://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/35281/1/ISSN2029-4239_2017_N_2_16.PG_77-99.pdf-
dc.identifier.urihttps://eltalpykla.vdu.lt/1/35281-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.7220/2029-4239.16.5-
dc.description.abstractStraipsnyje aptariama aktuali Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir kitų teismų praktika sukčiavimo ir nusikaltimų finansų sistemai baudžiamosiose bylose. Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika baudžiamosiose bylose dėl sukčiavimų yra nevienareikšmė, dėl ko ikiteisminio tyrimo institucijoms ir žemesnių instancijų teismams atsiranda Lietuvos Respublikos BK2 182 straipsnio taikymo ir aiškinimo problemų. Teismų praktikoje daug dėmesio skiriama apgaulės, kaip pagrindinio sukčiavimo požymio, suvokimui ir aiškinimui, nurodant, kad apgaulė yra pagrindinis požymis, leidžiantis atriboti sukčiavimus nuo kitų nusikalstamų veikų ir civilinių teisinių santykių, tačiau paties apgaulės požymio nevienareikšmis suvokimas ir skirtingas aiškinimas teismų praktikoje suponuoja sukčiavimo nusikaltimų ikiteisminio tyrimo ir teisminio nagrinėjimo klaidas, nepagrįstai ilgą baudžiamųjų bylų dėl sukčiavimo nagrinėjimo laikotarpius, neteisingus ar nepagrįstus teismų sprendimus tokio pobūdžio bylose, nepagrįstus apkaltinamųjų ar išteisinamųjų nuosprendžių priėmimus, teorinio ir praktinio pobūdžio sunkumus siekiant atriboti sukčiavimus nuo nusikaltimų finansų sistemai ir nuo civilinių teisinių santykių. Straipsnyje siekiama apžvelgti ir išanalizuoti susiklosčiusios teismų praktikos sukčiavimo baudžiamosiose bylose raidą, priežastis, problematiką, išanalizuoti apgaulės požymio sąvoką ir atskirus šio požymio, kaip tam tikro proceso, elementus, įvertinti šio požymio reikšmę formuojamai teismų praktikai sukčiavimų ir nusikaltimų finansams bylose, verslo bei mokestiniams santykiams, ypatingą dėmesį skiriant teismų praktikoje susiformavusiam apgaulės, naudojamos išvengiant turtinės prievolės, sampratai ir elementų ypatumamslt
dc.description.abstractThe article deals with the construction of the fraud rule and the relevant practice of the Supreme Court of Lithuania in criminal cases of fraud. It should be noted that the practice formulated by the Supreme Court of Lithuania in the criminal cases of fraud is an ambiguous one therefore the pre-trial investigation institutions and courts of lower instance face the problems of application and interpretation of the article of the Criminal Code of the Republic of Lithuania providing responsibility for fraud. Great attention in the scientific literature and case law is given to comprehension and interpretation of deceit as a substantial attribute of fraud specifying that deceit is the basic attribute that allows delimiting frauds from other criminal offences and from civil legal relations however ambiguous comprehension of the attribute of deceit per se in the case law presupposes theoretical and practical difficulties on purpose to delimit fraud from offences against financial system and from civil legal relations. Ambiguous and often incorrect treatment and comprehension of the attributes of fraud and elements of deceit predetermine groundlessly lengthy fraud trials, unfair or ill-founded court verdicts in such cases, perverse criminal prosecution of innocent persons or acquittals of guilty persons. The aim of the article is to review and analyse the development, causes and topic of the formed case law in the criminal fraud cases, to analyse the concept of the attribute of deceit as well as single elements of this attribute as a particular process, to assess its importance in the formation of case law, business and tax relationships.[...]en
dc.description.sponsorshipKauno apygardos teismas-
dc.description.sponsorshipViešosios teisės katedra-
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.format.extentp. 77-99-
dc.language.isolt-
dc.relation.ispartofTeisės apžvalga = Law review [elektroninis išteklius]. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2017, nr. 2(16)-
dc.relation.isreferencedbyCEEOL-
dc.rightsSutarties data 2011-04-12, nr. A1225, laisvai prieinamas internetelt_LT
dc.subjectBaudžiamoji teisėlt
dc.subjectBaudžiamoji atsakomybėlt
dc.subjectSukčiavimaslt
dc.subjectTurtinės prievolės išvengimaslt
dc.subjectFinansiniai nusikaltimailt
dc.subjectCriminal lawen
dc.subjectCriminal responsibilityen
dc.subjectFrauden
dc.subjectAvoidance of property obligationen
dc.subjectOfences against financial systemen
dc.subject.classificationStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)-
dc.subject.otherTeisė / Law (S001)-
dc.titleProbleminiai sukčiavimo kvalifikavimo ir taikymo aspektai Lietuvos teismų praktikojelt
dc.title.alternativeProblematic aspects of fraud qualification and application in practice of Lithuanian courtsen
dc.typeresearch article-
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.7220/2029-4239.16.5-
dcterms.bibliographicCitation5-
dc.date.updated2019-09-19T15:47Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "21516"}, "publisher": {"other": ["Vytauto Didžiojo universitetas"], "list": false}, "db": {"clarivate": false, "scopus": false, "list": true}, "issn": ["2029-4239"], "doi": "10.7220/2029-4239.16.5", "code": "S4", "subject": ["S001"], "url": ["https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/35281/1/ISSN2029-4239_2017_N_2_16.PG_77-99.pdf", "https://eltalpykla.vdu.lt/1/35281", "https://doi.org/10.7220/2029-4239.16.5"], "country": "LT", "language": "lt", "area": "S", "original": true, "pages": 23, "sheets": 1.643, "timestamp": "20190919154750.0", "account": {"year": 2017, "late": false}, "na": 1, "nip": 0, "affiliation": [{"contribution": 1, "aip": 2, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.5, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "0", "unit": {"name": "Teisės fakultetas", "id": "11", "level": "1", "type": "fak", "research": "1", "status": "0", "unit": {"name": "Viešosios teisės katedra", "id": "1101", "level": "2", "type": "kat", "research": "1", "status": "0"}}}, {"create": false, "contribution": 0.5, "name": "Kauno apygardos teismas", "id": "293372420"}], "id": "5D5D01F514A6B502C2C83DF994412230", "lname": "Šibkovas", "fname": "Olegas", "status": "0", "name": "Šibkovas, Olegas"}]}-
local.typeS-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptViešosios teisės katedra-
Appears in Collections:Teisės apžvalga / Law Review 2017, nr. 2(16)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Files in This Item:
marc.xml11.17 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

317
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

883
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.