Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35201
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Ruzaitė, Jūratė
Title: The linguistic landscape of tourism: multilingual signs in Lithuanian and Polish resorts
Other Title: Turismi keelemaastik: mitmekeelsed sildid Leedu ja Poola kuurortides
Is part of: Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri = Journal of Estonian and Finno-Ugric linguistics, (ESUKA – JEFUL). Tartu : University of Tartu press, 2017, Vol. 8, iss. 1
Extent: p. 197-220
Date: 2017
Note: ISSN 2228-1339 (online), ISSN-L 1736-8987
Keywords: Keelemaastik;Piiriala;Mitmekeelsed sildid;Leedu keel;Poola keel;Linguistic landscape;Multilingual signs;Lithuanian;Polish;Border area
Abstract: Artikkel käsitleb Poola ja Leedu piirialal paiknevate kuurortlinnade keelemaastikku. Artikli keeleainestikuks on 515 linnakeskustest ja seega turistidele enim huvi pakkuvatest linnaosadest kogutud mitme keelset silti. Uurimuse põhieesmärk on selgitada välja, kes on avalike siltide autorid ja mis asutused (ettevõtted, institutsioonid) neid kasutavad, ning analüüsida, millised keeled populaarsetes turismisihtkohtades kõrvuti eksisteerivad. Tulemuste tõlgendamisel toetub autor mitmekeelsete avalike siltide, turismi kui olulise majandusteguri ning ametlike keelepoliitikate vahelistele seostele. Tulemused näitavad, et vähemalt mõned suundumused avalike siltide keelevalikutes on seotud turismi ja turistide vajadustega. Seevastu mõnede teiste trendide analüüsimisel (nt vene keele puudumine Poola keelemaastikul) tuleb arvesse võtta muid mitteametlike keeltega seonduvaid sümboolseid, majanduslikke ja ideoloogilisi väärtusi
The present study provides a snapshot of Polish and Lithuanian linguistic landscapes (LLs) in several resort cities situated in the border areas of the two countries. The data consists of 515 digital pictures of multilingual signs collected in the central and thus the most touristic parts of the cities. The main objectives in this research are to identify the authorship of multilingual signs, determine the types of establishments that employ multilingual signage, and analyse which languages coexist in popular tourist destinations. The interpretation of the results is grounded on the interrelation between multilingual signage, tourism as an important economic factor, and official language policies. The findings show that at least some major tendencies in language displays in LL do relate to tourist exchange and tourists’ needs. However, some trends (e.g. absence of Russian in Polish LLs) need to be analysed with regard to symbolic, economic, and ideological values attached to non-titular languages
Internet: https://doi.org/10.12697/jeful.2017.8.1.11
https://eltalpykla.vdu.lt/1/35201
Affiliation(s): Užsienio kalbų, lit. ir vert. s. katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:1. Straipsniai / Articles
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

312
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

227
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.