Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35170
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Gedvilienė, Genutė
Title: The construct of adult learning to learn
Other Title: Suaugusiųjų mokymosi mokytis konstruktas
Is part of: Holistinis mokymasis = Holistic learning [elektroninis išteklius]. Kaunas, Vilnius : Vytauto Didžiojo universitetas, Versus Aureus, 2016, T. 2
Extent: p. 13-20
Date: 2016
Note: ISSN 2351-7409 (Online). Tęstinio leidinio „Holistinis mokymasis“ leidyba finansuota iš LMT projekto „Jaunų šeimų tėvystės ir karjeros suderinimo modelis“ Nr. MIP-075/2014
Keywords: Mokymosi mokytis konstruktas;Suaugusiųjų mokymasis;Mokymasis visą gyvenimą;Learning to learn construct;Lifelong learning;Adults learning
Abstract: Mokymasis mokytis išlieka svarbus visą gyvenimą trunkančio mokymosi procese, asmeninių, profesinių ir pilietinių aspektų kontekste: tiek ankstyvojoje, vidurio ir vėlyvojoje suaugystėje. Ankstyvojoje suaugystėje mokymasis mokytis yra svarbus siekiant darbo; vidurio suaugystėje – išlaikant darbo vietą, siekiant karjeros, o vėlyvojoje suaugystėje vyresnio amžiaus žmonėms tai daugiau susijęs su jų veikla (Staniulevičienė, 2014). Vadinasi, mokytis svarbu visą gyvenimą, o mokymasis mokytis ir jo konstruktas yra aktuali ir įvairiapusė sritis, atvira naujiems tyrimams. Šiame straipsnyje aptariamas mokymasis mokytis kaip sudėtingas darinys. Šio tyrimo objektas – suaugusiųjų mokymosi mokytis konstrukto samprata. Tikslas – atskleisti mokymosi mokytis kons-trukto sampratą, išryškinant mokymąsi mokytis skirtingų veiklų metu. Keliami du pagrindiniai uždaviniai: apibrėžti vieną iš bendrųjų kompetencijų – mokymąsi mokytis bei išryškinti mokymosi mokytis kompetencijas ieškant darbo vietos ir stengiantis ją išlaikyti, siekiant profesinės karjeros, visuomeninėje veikloje
Learning to learn remains important in the context of lifelong learning in personal, professional, and civic aspects: in the early, middle, and late adulthood. In the early adulthood, learning to learn is relevant to young adults when looking for a job; in the middle adulthood, learning to learn is relevant to adults maintaining the position in the workplace; and in the late adulthood, learning to learn for elderly is more associated with their social activities (Staniulevičienė, 2014). It means that learning to learn is important during all life, the process of learning to learn and the construction of it is the problematic field
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/35170/1/ISSN2351-7409_2016_N_2.PG_13-20.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/35170
Affiliation(s): Edukologijos tyrimų institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Holistinis mokymasis / Holistic Learning 2016, nr. 2
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

83
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

21
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.