Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35169
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Trakšelys, Kęstutis;Melnikova, Julija
Title: Darbuotojų inovatyvumo ir kūrybiškumo kompetencijos ugdymo(si) principai
Other Title: Principles of the development of employees innovation and creativity competence
Is part of: Holistinis mokymasis, 2016, nr. 2, p. 21-30
Date: 2016
Keywords: Darbuotojas;Inovatyvumas;Kūrybiškumas;Kompetencija;Ugdymas;Employee;Innovation;Creativity;Expertise;Education
Abstract: Straipsnyje pristatomas darbuotojų inovatyvumo ir kūrybiškumo kompetencijos modelis bei jo ugdymo ir ugdymosi principai. Darbuotojų inovatyvumo ir kūrybiškumo kompetencijos struktūrą sudaro 5 raktiniai komponentai, susidedantys iš tam tikrų gebėjimų. Inovatyvumo ir kūrybiškumo kompetencijos modelis yra praktikų profesinio kompetentingumo prielaida ir lemia jų kompetencijų ugdymo(si) tikslus. Straipsnio autoriai išskiria esminius principus, kaip turėtų būti organizuojamas suaugusiųjų švietimas, siekiant efektyviai ugdyti suaugusiųjų inovatyvumo ir kūrybiškumo kompetenciją.
The paper presents the excellence model of employees innovation and creativity, and principles of teaching and learning it. The competence structure of employees’ innovation and creativity consists of 5 key components including certain skills. Competence model of innovation and creativity is the assumption of practical professional competence and determines goals for their competency development. The authors presents essential principles for the adult education to be organized in order to efficiently develop innovation and creativity in adult competence.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/35169
https://hdl.handle.net/20.500.12259/35169
Appears in Collections:Holistinis mokymasis / Holistic Learning 2016, nr. 2

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

158
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

427
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.