Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35140
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Grumadaitė, Kristina;Jucevičius, Giedrius
Title: Klasterių Lietuvoje radimosi prielaidos: nuo neformalaus bendradarbiavimo iki jo įteisinimo
Other Title: Preconditions for emergence of Lithuanian clusters: from informal cooperation to its legitimation
Is part of: Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai = Management of organizations: systematic research. Kaunasn : Vytauto Didžiojo universitetas, 2017, [T.] 77
Extent: p. 37-56
Date: 2017
Keywords: Klasteriai;Kompleksinės adaptyvios sistemos;Klasterių radimasis;Saviorganizacija;Clusters;Cluster emergence;Complex adaptive systems;Self-organisation
Abstract: Šiame straipsnyje atskleidžiamos klasterių kaip saviorganizacija grindžiamų industrinių sistemų radimosi prielaidos kontekste, kuriame nepakankamai susiformavusios bendradarbiavimo tradicijos. Šios prielaidos atspindi kompleksiškumo teorijoje išskirtus saviorganizuojančių kompleksinių adaptyvių sistemų radimosi principus, grindžiamus nepusiausvyros būsenos inicijavimu ir tikslingu jos nukreipimu į naujos tvarkos kūrimą. Straipsnyje akcentuojamos pagrindinės išorinės ir vidinės įtampos, darančios įtaką neformaliam ar įteisintam įmonių susitelkimui, skirtingų pokyčių agentų vaidmenys, įveiklinant saviorganizacinius procesus
This paper reveals preconditions for the emergence of clusters as self-organisation based industrial systems in a context, in which cooperation traditions are insufficiently developed. These preconditions reflect the principles of the emergence of self-organizing complex adaptive systems that are analysed in the complexity theory. Those principles are based on the initiation of non-equilibrium and its purposeful direction into the creation of a new order. This paper highlights the main external and internal tensions that influence informal or formal clustering of enterprises, while various change agents perform different roles making self-organizing processes to occur
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/35140/1/ISSN2335-8750_2017_N_77.PG_37-56.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/35140
http://dx.doi.org/10.1515/mosr-2017-0003
Affiliation(s): Kauno technologijos universitetas
Vadybos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of Organizations: Systematic Research 2017, nr. 77
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml12.47 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

97
checked on May 1, 2021

Download(s)

59
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons