Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35139
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Kuklytė, Jūratė;Vveinhardt, Jolita
Title: Kuriamos socialinės vertės maksimizavimas: socialinių verslo modelių taikymo Lietuvoje tendencijos
Other Title: Maximization of created social value: social business models and their application tendencies in Lithuania
Is part of: Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai = Management of organizations: systematic research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2017, [T.] 77
Extent: p. 58-79
Date: 2017
Keywords: Socialinio verslo modelis;Viešoji įstaiga;Socialinė įmonė;Socialinė antreprenerystė;Nevyriausybinė organizacija;Social business model;Public institution;Social enterprise;Social entrepreneurship;Non-governmental organization
Abstract: Šio tyrimo tikslas – išanalizavus socialinių verslo modelių koncepcijas, nustatyti jų diegimo Lietuvoje ten- dencijas. Teorinėje straipsnio dalyje išryškinami pagrindiniai grynojo ir hibridinio socialinio verslo modelių bruožai, aptariami jų skirtumai. Įvertinus socialinių verslo modelių diegimo būklę pabrėžiama, kad esama viešųjų įstaigų praktika riboja socialinio verslo vystymą, todėl reikėtų skatinti socialinio verslo veiklos atskaitomybę, skaidrumą ir viešųjų įstaigų perėjimą prie kitų socialinio verslo modelių formų, užtikrinant konkurencingumą rinkoje ir nuolatinį socialinių tikslų siekimą. Nustatyta, kad Lietuvoje žinomiausios socialinio verslo formos yra savanorystė, labdaringa veikla, rėmimas, tačiau, nepaisant to, kad kai kurios socialinio verslo praktikos taikomos, socialinio verslo modelių kūrimas – visuomenei mažai žinomas reiškinys, kuris gali būti painiojamas su socialinės įmonės apibrėžimu
This research, based on the analysis of social business models’ concepts, aims to identify tendencies of social business models implementation in Lithuania. The theoretical part of the article highlights the main features of a pure social business model and a hybrid social business model, as well as discusses their differences. Having evaluated the implementation state of social business models, the authors reveal that the existing practice of public enterprises restricts development of social business potential, mainly accountability and transparency of social business. Therefore, transition of public enterprises to other forms of social business models should be promoted so that to ensure competitiveness in the market and continuous pursuit of social objectives. The findings revealed that the most popular forms of social business in Lithuania are volunteering, charitable activities, and sponsorship. However, despite the fact that some practices of social business are applied, development of social business models is a little-known phenomenon to the public thus might be confused with the definition of a social enterprise
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/35139/1/ISSN2335-8750_2017_N_77.PG_57-79.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/35139
http://dx.doi.org/10.1515/mosr-2017-0004
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Vadybos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of Organizations: Systematic Research 2017, nr. 77
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml13.16 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

106
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

101
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons