Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35093
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Kisieliauskas, Justinas;Rudgalvis, Jurgis Gabrielius
Title: The assessment of influence of functional government expenditure on subjective wellbeing in EU
Other Title: Vyriausybės funkcinių išlaidų poveikio subjektyviai visuomenės gerovei vertinimas Europos Sąjungoje
Is part of: Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied economics: systematic research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2017, T. 11, nr. 1
Extent: p. 13-26
Date: 2017
Note: ISSN 2335-8742 (Online). Projektas „Periodinių mokslo leidinių leidyba ir koordinavimas“ kodas Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0004
Keywords: Sbjektyvi visuomenės gerovė;Vyriausybės funkcinės išlaidos;Gerovės ekonomika;Subjective wellbeing;Government functional spending;Welfare economics
Abstract: Darbe tyrėjai vertina funkcinių vyriausybės išlaidų poveikį visuomenės subjektyviai gerovei, išreikštai pasitenkinimo gyvenimu rodikliu Europos Sąjungos šalyse. Darbo problema kyla iš teorinio konflikto tarp tradicinių gerovės ekonomikos šalininkų, teigiančių, kad pagrindinė vyriausybės funkcija yra didinti visuomenės gerovę perskirstant išteklius, ir empirinių įžvalgų, kuriose toks ryšys kvestionuotinas. Tyrėjai darbe atsako į tokius klausimus: ar vyriausybės išlaidos veikia subjektyvią gerovę; ar didėjant vyriausybės funkcinėms išlaidoms didėja ir subjektyvi visuomenės gerovė; ar egzistuoja ir ar turėtų egzistuoti vyriausybės išlaidų riba, kuri galėtų tapti vyriausybės išlaidų gairėmis subjektyvios visuomenės gerovės kontekste. Į šiuos klausimus ieškoma atsakymo tiriant 26 Europos Sąjungos šalis. Tyrėjai, pasinaudoję grafine ir regresine analize, atsako į iškeltus klausimus ir padeda pagrindą tolimesnėms šių tyrimų kryptims
In this paper, researchers analyze the influence of functional government spending on satisfaction with life in EU countries. The main problem arises from the theoretical conflict between the traditional view of welfare economists, which states that the government is responsible for maximization of social welfare through reallocation of resources against studies proving that government spending has negative effects on social welfare, as the government is not effective in resource reallocation. Research under this topic discloses contradicting results on the effect of functional government expenditures on wellbeing, which leaves a place for more in-depth researches on this topic. Does government spending have any effect on one’s wellbeing? Does increase in functional spending increase the level of wellbeing? Are there any limitations on government spending? The research compares data of 26 EU countries using graphical and linear regression analysis to answer these questions and to see if there are any turning points, which would show that changes in government spending may have a contrary effect on wellbeing
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/35093/1/ISSN2335-8742_2017_V_11_N_1.PG_13-26.pdf
https://eltalpykla.vdu.lt/1/35093
http://dx.doi.org/10.7220/AESR.2335.8742.2017.11.1.1
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Ekonomikos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai / Applied Economics: Systematic Research 2017, nr. 11(1)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

103
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

77
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.