Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35056
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Obelenienė, Birutė;Labutytė, Eglė
Title: Mark Gungor seminaro „Per juokus į geresnę santuoką“ vertinimas sutuoktinių bendrystės kaip „communio personarum“ aspektu
Other Title: The evaluation of Mark Gungor’s seminar “Laugh your way to a better marriage” in accordance with the communion of the spouses asa “communio personarum”
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2017, T. 62(90)
Extent: p. 67-86
Date: 2017
Note: e-ISSN 2335-8785. Projekto „Periodinių mokslo leidinių leidyba ir koordinavimas“ kodas Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0004
Keywords: Sutuoktinių bendrystė;Communio personarum;Rengimas Santuokos sakramento šventimui;Communion of spouses;Communio personarum;Preparation for the celebration of Matrimony Sacrament
Abstract: Katalikai sutuoktiniai yra pašaukti savo gyvenimą grįsti asmenų bendrystės kaip communio personarum principais, todėl privalu įvertinti, ar Mark Gungor seminaras „Per juokus į geresnę santuoką“ yra tinkama priemonė sužadėtinių rengimui Santuokos sakramento šventimui bei sutuoktinių bendrystės stiprinimui. Darbo autorės teoriškai išgrynina sutuoktinių bendrystės principus, kurių pagrindu yra parengiami vertinimo kriterijai. Įvertinus seminaro turinį pateikiamos išvados, jog seminaras nėra tinkama priemonė nei sužadėtinių rengimui, nei katalikų sutuoktinių bendrystės stiprinimui, taip pat pateikiamos rekomendacijos Katalikų Bažnyčios Lietuvoje institucijoms dėl seminaro naudojimo
The article raises the issue that Catholic spouses are called to build their lives on the principles of the communion of persons as “communio personarum”, therefore it is necessary to evaluate whether Mark Gungor’s seminar „Laugh your way to a better marriage“ is an appropriate mean for the preparation of fiancés for the celebration of the sacrament of marriage and the strengthening of the communion of spouses. The author theoretically clears out the principles of the communion of spouses, based on which the parameters for evaluation are prepared. Following the evaluation of the seminar, the conclusions are provided that the seminar is not an appropriate mean neither for the preparation of fiancés nor the strengthening of the communion of Catholic spouses. The recommendations to the institutions of the Catholic Church in Lithuania for the use of the seminar are provided as well
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/35056/1/ISSN2351-6461_2016_N_2_22.PG_67-85.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/35056
http://dx.doi.org/10.7220/2335-8785.62(90).5
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Teologijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2017, nr. 62(90)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.8 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

150
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

253
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.