Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34892
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Sutkutė, Rūta
Title: The mediatization of new movements: the case of “Je suis Charlie”
Other Title: Naujųjų judėjimų mediatizacija: „Je suis Charlie“ atvejis
Is part of: Media transformations. Kaunas : Vytautas Magnus university, 2016, Vol. 12
Extent: p. 38-61
Date: 2016
Note: ISSN 2029-8668 (Online). This special issue was published with the financial support by Vytautas Magnus University in the framework of research cluster “European Public Sphere: Politics, Communication, Discourses” grant
Keywords: Naujieji internetiniai judėjimai;Mediatizacija;„Je suis Charlie“;Socialinių medijų aktyvizmas;New online movements;Mediatization;Social media activism;“Je suis Charlie”
Abstract: Teroristiniai išpuoliai „Charlie Hebdo“ redakcijoje paskatino kurti internetines socialinių tinklalapių bendruomenes pavadinimu „Je suis Charlie“ („Aš esu Charlie“) ir „Je ne suis pas Charlie“ („Aš nesu Charlie“), kuriomis didinamas individų dalyvavimas visuomeniniuose procesuose ir išreiškiama kritika visuomenės kaip pasyvaus konstrukto sampratai. Vis dėlto naujosios komunikacinės technologijos ne tik įgalina „konstruoti“ virtualias bendruomenes, tačiau gali paskatinti socialinių grupių diskriminaciją. Šio tyrimo objektas – naujųjų internetinių bendruomenių „Je suis Charlie“ („Aš esu Charlie“) bei „Je ne suis pas Charlie“ („Aš nesu Charlie“) komunikacijos ir mediatizacijos turinys socialiniuose tinklalapiuose. Išsikeltas tikslas – išsiaiškinti socialinių medijų kaip tarpininko vaidmenį formuojant individų vertybes, pasaulėžiūrą, mobilizuojant naujųjų internetinių judėjimų (bendruomenių) dalyvius bei skatinant visuomenės poliarizaciją, segmentaciją ir supriešinimą skirtingose virtualiose terpėse per „Je suis Charlie“ („Aš esu Charlie“) ir „Je ne suis pas Charlie“ („Aš nesu Charlie“) atvejų analizę socialiniuose tinklalapiuose „Facebook“ bei „Twitter“. Atlikta kokybinė ir kiekybinė socialinių tinklalapių turinio analizė patvirtino hipotezę, kad skirtingose simbolinėse (virtualiose) bendruomenėse „Charlie Hebdo“ karikatūros bei teroristiniai išpuoliai Prancūzijoje pristatomi diametraliai priešingai, formuojant nuostatas, palankias tikslinės auditorijos, kuriai skirtas pranešimas, daugumai.[...]
The terrorist attacks of “Charlie Hebdo” publishing house led to the creation of online social networking communities, titled “Je suis Charlie” (“I am Charlie”) and “Je ne suis pas Charlie” (“I’m not Charlie”). These events enhanced individual participation in public processes and led to the expression of criticism of society as passive construct. However, the new communication technology not only enables the construction of virtual communities but also can lead to discrimination against social groups. The object of the research – the new online communities “Je suis Charlie” (“I am Charlie”) and “Je ne suis pas Charlie” (“I’m not Charlie”) and their communication and mediatization content on social websites. The main goal of this work is to figure out the role of social media as a mediator in shaping individuals’ values, worldview, mobilizing new online movements (communities) and stakeholders, and promoting public polarization, segmentation and the confrontation in different virtual environments through “Je suis Charlie” (“I am Charlie”) and “Je ne suis pas Charlie” (“I’m not Charlie”) case studies on social websites like Facebook and Twitter. The qualitative and quantitative analysis of social networks content confirmed the hypothesis that in different symbolic (virtual) communities, “Charlie Hebdo” cartoons and the terrorist attacks in France are presented diametrically contrary to the provisions of the target group to which the message is supposed to be addressed to. Concerning the case of “Je suis Charlie” (“I am Charlie”), the information is deliberately intended to form a negative perception of Islam and Muslims in an emphasis on freedom of speech and press, terrorism and the threat of Islamism; thus, it is demonizing, stigmatizing and marginalizing the religious community.[...]
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/34892/1/ISSN2029-8668_2016_V_12.PG_38-61.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34892
https://doi.org/10.7220/2029-8668.12.03
Affiliation(s): Politikos mokslų ir diplomatijos fakult.
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Media Transformations 2016, vol. 12
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

143
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

160
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.