Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34489
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Lugovojus, Mantvydas
Title: Kasdienis gyvenimas Kaune vokiečių okupacijos metais (1941–1944): būstas, maistas ir pramogos
Other Title: Daily life in Kaunas during the German occupation (1941–1944): housing, food and entertainment
Is part of: Kauno istorijos metraštis. Kaunas; Vilnius : Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus, 2016, T. 16
Extent: p. 103-165
Date: 2016
Note: ISSN 2335-8734 (internetinis)
Keywords: Kaunas;Antrasis pasaulinis karas;Kasdienis gyvenimas;Okupacija;Lokalinė istorija;Kaunas;Daily life;World War II;Occupation;Local history
Abstract: Darbe tiriamas kauniečių gyvenimas vokiečių okupacijos laikotarpiu, t. y. 1941–1944 m. Siekiama atsakyti į klausimą, kaip kontroliuotas miesto bendruomenės kasdienis gyvenimas ir kaip bendruomenė prisitaikė okupacijos sąlygomis. Viena iš esminių problemų šiuo laikotarpiu buvo būstų trūkumas, susijęs su vokiečių vykdyta kolonizacine politika ir beveik nevykdytomis statybomis. Aprūpinimas būstais kontroliuotas nacių aukščiausios ir vietos valdžios. Organizuotai spręstos ir kitos su būstais susijusios problemos. Pirmiausia, aprūpinimas kuru, kurio karo metais itin trūko. Nuo 1943 m., prie Lietuvos artėjant frontui ir išaugus oro antpuolių pavojui, imta būstus pertvarkyti į slėptuves. Vokiečių okupacijos laikotarpiu su maisto aprūpinimu susijusi valdžios institucijų veikla vyko keliomis kryptimis: individualus gyventojų aprūpinimas normuotu maistu, viešojo maitinimo įstaigų ir daržų kolonijų steigimas. Nors įvairiais periodais maisto normos skyrėsi, jos buvo itin mažos, neatitiko gyventojų gyvybinių poreikių. Nepaisant vietos valdžios organizacinių veiksmų, nacių okupacijos laikotarpiu maisto Kaune trūko. Valdžios kontroliuojamos pramogos taip pat buvo neatsiejama miesto gyventojų kasdienybės dalis. Laisvalaikis reguliuotas skirtingais lygmenimis, taikytos įvairios pramogų kontrolės formos: ideologinė (cenzūra, propaganda), institucinė (pramogų institucijų veikla). Organizuojant laisvalaikį renginių propagandiniai aspektai derinti su pramoginiais. Dėl menkų ekonominių galimybių plėtojant pramogų infrastruktūrą dažniausiai išlaikytas ryšys su ankstesnėmis pramogų vietomis. Nacių okupacijos metais panaikintos kai kurios pramogoms skirtos institucijos. Vis dėlto didelė dalis jų tęsė savo veiklą. Kauniečiai gana plačiai naudojosi organizuoto laisvalaikio galimybėmis. Populiariausios pramogos buvo kinas, teatras, sportas, taip pat skaitymas
The present paper focuses on the features of daily life of Kaunas residents during the Nazi occupation (1941–1944), i.e. housing, nourishment problems and entertainment organization. It discusses how the daily life of Kaunas residents was controlled and how the local community adapted to occupation conditions in respect to both material and organizational aspects. A lack of housing, which was related to the German colonization policy, and the absence of construction were the major problems at that time. The provision of housing was strictly controlled by the highest Nazi officials and the local government. Other problems, first, fuel provision, which was seriously deficient during the war, were also solved in an organized way. When the front was approaching Lithuania in 1943 and the risk of air attacks increased, the regulations related to the rearrangement of housing into the hiding places prevailed. Kaunas residents felt a serious lack of food during the German occupation. Governmental institutions responsible for the provision of food operated in several directions: individual supply of fixed amount of food for local residents, and the establishment of canteens and garden colonies. Although the amount of food for Kaunas residents varied slightly in different periods, it was still insufficient to ensure vital needs of the residents. Despite the organizational activities of the local government, a lack of food remained a problem in Kaunas during the entire Nazi occupation period. Entertainment controlled by the government was also an integral part of the daily life of Kaunas residents. Different forms of control were applied on entertainment: ideological control (censorship or propaganda) and institutional control (activities of entertainment institutions). The organization of leisure activities focused on the combination of propaganda and entertaining aspects. [...]
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/34489/3/ISSN2335-8734_2016_N_16.PG_103-165.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34489
http://dx.doi.org/10.7220/2335-8734.16.6
Affiliation(s): Humanitarinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Kauno istorijos metraštis 2016, nr. 16
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

244
checked on Dec 5, 2021

Download(s)

372
checked on Dec 5, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.