Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34487
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Veilentienė, Audronė
Title: Vytauto Didžiojo universitetas nacių okupacijos metais ir antinacinė rezistencija
Other Title: Vytautas Magnus University during the Nazi occupation and anti-Nazi resistance
Is part of: Kauno istorijos metraštis, 2016, nr. 16, p. 195-217
Date: 2016
Keywords: Vytauto Didžiojo universitetas;Nacių okupacija;Antinacistinė rezistencija;Vytautas Magnus University;Nazi occupation;Anti-Nazi resistance
Abstract: 1941 m. liepos 3 d. Laikinoji vyriausybė, kurioje buvo nemažai Universiteto dėstytojų, grąžino universitetui Vytauto Didžiojo vardą. Visi vadovai, paskirti Sovietų valdžios, buvo atleisti iš Universiteto. Vokiečių okupacinė valdžia taip pat pareikalavo atleisti žydų tautybės dėstytojus, pašalinti žydų ir lenkų tautybės studentus. Žydų tautybės dėstytojai ir studentai netrukus pateko į Vilijampolėje įkurtą getą. Lietuviai inteligentai išgelbėjo nemažai žydų, tarp kurių buvo ir kelios žydų dėstytojų šeimos. 1943 m. kovo 17 d. okupacinė kariuomenė užėmė beveik visus Universiteto rūmus, studijos buvo nutrauktos. Vis dėlto paskaitos vyko kitose patalpose, buvo išduodami baigimo diplomai, o dėstytojams mokamos algos už mokslinį darbą. Prie tuo metu veikusios vakarinės mokyklos – Suaugusiųjų instituto – dalis dėstytojų organizavo medicinos kursus ir Aukštesnįjį technikos skyrių, kuriuose nelegaliai buvo dėstoma universiteto pirmųjų kursų programa. Nacių okupacijos metais Lietuvoje vyko įvairių formų masinis antinacistinis pasipriešinimas, pasireiškęs pilietinio nepaklusnumo akcijomis ir pogrindinės spaudos gausumu, veikė daug lietuviškų antinacinių pasipriešinimo organizacijų, kuriose dalyvavo Universiteto dėstytojai ir studentai. Visų jų tikslas – Lietuvos nepriklausomybės atgavimas karo pabaigoje. Nacistinės Vokietijos administracijos keturis kartus skelbta mobilizacija į SS dalinius nepavyko. Prie to prisidėjo lietuvių pogrindžio veikla. Okupacinė nacistinės Vokietijos valdžia juto, kad ryžtingam pasipriešinimui vadovauja lietuvių inteligentija, todėl 1943 m. kovo 16 d. vokiečiai suėmė 46 įkaitus – mokslininkus, profesorius, visuomeninių ir politinių organizacijų atstovus, dvasininkus – ir išvežė juos į Štuthofo koncentracijos stovyklą.
On July 3, 1941 the Provisional (Caretaker) Government, which had many university professors as its members, returned the name Vytautas Magnus to the University. All University managers appointed by the Soviet government were dismissed. The German occupation authorities also demanded the dismissal of Jewish professors and students of Jewish and Polish nationality. The Jewish teachers and students were immediately sent to the ghetto established in Vilijampolė. The Lithuanian intellectuals managed to rescue a lot of Jewish people including several teachers of Jewish origin. On March 17, 1943 the German army occupied almost all buildings of the University and the studies were interrupted. The teaching process, however, went on, graduation diplomas were issued and the teachers were paid for their research works. Some professors organized the Higher Technical Department under the Adults’ evening school and started medicine courses where the university first year curriculum was illegally delivered. During the Nazi occupation, mass civil anti-Nazi resistance of different forms took place accompanied by the abundance of underground press and numerous anti- Nazi resistance organizations with the participation of the University students and staff. The aim was to re-establish independence of Lithuania. Due to the persistent underground actions, mobilization to the SS units pursued by the Nazi German administration failed. The occupational authorities felt a strong resistance led by the Lithuanian intellectuals; therefore, on March 16, 1943 the Germans detained 46 hostages, i.e. researchers, professors, priests, and activists of political organizations, and sent them to the Stutthof concentration camp. In summer 1944, with the impending return of the Soviet army, as many as a third of University staff and students headed for the West.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34487
http://dx.doi.org/10.7220/2335-8734.16.8
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34487
Appears in Collections:Kauno istorijos metraštis 2016, nr. 16

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

246
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

237
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.