Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34481
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Lugovojus, Mantvydas
Title: Kauno viešųjų erdvių sovietizavimas 1940–1941 m
Other Title: Sovietization of public spaces in Kaunas in 1940–1941
Is part of: Kauno istorijos metraštis. Kaunas; Vilnius : Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus, 2016, T. 16
Extent: p. 333-347
Date: 2016
Note: ISSN 2335-8734 (internetinis)
Keywords: Kaunas;Sovietizavimas;Viešosios erdvės;Miesto planavimas;Sovietinės šventės;Sovietų valdžios ženklai;Kaunas;Public spaces;Urban planning;Soviet festivals;Soviet signs of power
Abstract: Straipsnyje nagrinėjama, kaip pirmosios sovietinės okupacijos metais Kauno miesto erdvės buvo pritaikytos naujai ideologijai. Analizuojamos svarbiausios miesto urbanistinio pertvarkymo idėjos ir jų įgyvendinimas bei santykis su Sovietų Sąjungos urbanistikos tradicija. 1940–1941 m. sovietų okupacijos laikotarpiu vyko daugiau simboliniai-dekoratyviniai Kauno viešųjų erdvių pokyčiai nei esminės urbanistinės miesto erdvių transformacijos. Statyta nedaug, tęsti dar nepriklausomoje Lietuvoje inicijuoti projektai. Spaudoje buvo gausu straipsnių, kuriuose akcentuotos ideologinės miesto pokyčių reikšmės. Kaunas vaizduotas kaip darbininkų hegemonijos vieta ir naujo gyvenimo simbolis. Miesto erdves per trumpą laiką papuošė gausybė sovietų valdžios ženklų. Vienas iš ryškiausių miesto sovietizacijos reiškinių buvo jo toponimikos keitimas. Itin ryškių dekoratyvinių pokyčių miesto erdvėje pastebėta per valstybines šventes. Sovietų valdžia įvedė naują švenčių kalendorių, naikino senas ir įvedė naujas tradicijas. Ypač didelio masto iškilmės ruoštos Spalio perversmo metinių ir Gegužės 1-osios proga. Švenčių tikslas – konsoliduoti visuomenę ir demonstruoti naujos valdžios galią. Tai daryta rengiant Raudonosios armijos paradus. Svarbus švenčių aspektas buvo ir naujo sovietinio žmogaus įvaizdžio kūrimas. Sovietinės šventės 1940–1941 m. Kaune buvo labai gerai organizuoti, didelio masto renginiai, kuriuose panaudota istoriškai susiklosčiusi Kauno viešųjų erdvių sistema, suteikiant jai naują sovietų valdžios simboliką. Įrašai apie sovietines šventes egodokumentuose liudija, kad jos vertintos kaip svarbi aptariamo laikotarpio ypatybė
The present article analyses the adaptation of spaces of the Kaunas city to the new ideology during the years of the first Soviet occupation. It discusses the most important urban reconstruction ideas and their implementation as well as the relationship with the urban development tradition of the Soviet Union. During the Soviet occupation in 1940–1941, symbolic and decorative transformations of city spaces exceeded the fundamental ones. There was not much construction, and the projects initiated in independent Lithuania were continued. The construction was followed by the articles in press, which emphasized the ideological meaning of changes in the city. Kaunas was depicted as a place for the workers’ hegemony and the symbol of the new life. City spaces were decorated by abundant signs of the Soviet authority in a short time. One of the most significant phenomena was changes in its toponymy. Decorative changes of city spaces were particularly apparent during the state festivals. The Soviet authorities introduced the new calendar of festivals and new rituals. There were large-scale celebrations to commemorate the October Revolution and May 1. The aim of the festivals was to consolidate society and to demonstrate power of the new authorities. This was expressed by organizing the Red Army parades. An important aspect of the celebrations was creation of an image of a new Soviet person. Soviet festivals in Kaunas in 1940–1941 were well-organized and large-scale events, in which the historical system of Kaunas public spaces was used, displaying new symbolism of the Soviet authorities. References to Soviet festivals in ego-documents confirm that they should be considered as an important feature of the period
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/34481/3/ISSN2335-8734_2016_N_16.PG_333-347.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34481
http://dx.doi.org/10.7220/2335-8734.16.14
Affiliation(s): Humanitarinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Kauno istorijos metraštis 2016, nr. 16
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

120
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

190
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.