Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34461
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Belmar, Guillem
Title: The role of translation in the revitalization process of minority languages: the case of Basque
Other Title: Vertimo svarba puoselėjant tautinių mažumų kalbas: baskų kalbos atvejis
Is part of: Darnioji daugiakalbystė, 2017, nr. 10, p. 36-54
Date: 2017
Keywords: Translation;Language revitalization;Minority language;Standardization;Basque;Vertimas;Kalbos atgaivinimas;Tautinių mažumų kalba;Standartizavimas;Baskų kalba
Abstract: All literature reflects the existing discourse in a given community, and translation –as a process of rewriting texts– is a readily accessible tool which linguistic minorities can use to shift power dynamics in their society or, at least, suggest new paradigms and new discourses. In this paper we analyze the key role which translation plays in the cultural systems of minority languages and how translation helps revitalize these languages. The aim of the paper is to defend this key role of translation in the revitalization processes of all minority languages and, at the same time, to highlight the main obstacles one may come across and to try to establish some basic guidelines which may be applied throughout all these processes to maximize their results. Therefore, this paper deals with language standardization, language planning, choice of texts to translate, source languages of the translations, target audience of the translations, diglossia, actual bilingualism, language orientation in translations and the dichotomy between originals written in the language and translations. In order to do so, we will first picture the theoretical frame upon which this paper is based and we will go on to discuss translation into Basque. Finally, we will establish a set of guidelines for other minority languages.
Literatūra atspindi tam tikroje bendruomenėje dominuojančius diskursus, o vertimas, kaip teksto perrašymo procesas, tampa lengvai pasiekiamu įrankiu, kuriuo tautinės mažumos gali keisti visuomenėje įsivyravusią galios dinamiką, arba bent siūlyti naujas paradigmas ir naujus diskursus. Šiame tyrime analizuojame, kokią rolę vertimas vaidina tautinių mažumų kalbų kultūros sistemoje ir kaip vertimas padeda atgaivinti tautinių mažumų kalbas. Siekiama apginti šios vertimo funkcijos svarbią visų tautinių mažumų kalbų gaivinimo procese, kartu išskiriant pagrindines kliūtis, su kuriomis dažniausiai susiduriama šiame procese, bei nubrėžiant pagrindines šio proceso gaires, kurios turėtų padėti maksimizuoti rezultatus. Tyrime nagrinėjami kalbų standartizavimo, kalbų planavimo bei verčiamų tekstų pasirinkimo procesai, verčiamų tekstų originalo kalbos, verčiamų tekstų tikslinė auditorija, diglosija, tikroji dvikalbystė, kalbos orientavimas vertime bei originalaus teksto ir vertimo dichotomija. Šiuo tikslu pirmiausia apžvelgiame teorinį analizės pagrindimą, toliau analizuojame vertimo į Baskų kalbą ypatumus. Baigdami tyrimą, pasiūlome gaires kitų tautinių mažumų kalbų puoselėjimo atvejams.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34461
http://dx.doi.org/10.1515/sm-2017-0002
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34461
Appears in Collections:Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism 2017, nr. 10

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

19
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

16
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons